Dane dotyczące opłat (EETS co to jest
Definicja Dane dotyczące opłat (EETS) w prawie. Znaczenie wiadomości określone poprzez właściwy.

Czy przydatne?

Definicja Dane dotyczące opłat (EETS) w prawie

Definicja z ang. Data on fees (EETS), z niem. Die Daten über die Gebühren (EETS).

Słownik DANE DOTYCZĄCE OPŁAT (EETS): Oznaczają wiadomości określone poprzez właściwy podmiot pobierający koszty, konieczne do określenia wysokości koszty należnej za poruszanie się pojazdem na określonym obszarze poboru opłat i zawarcia transakcji związanej z zapłatą;
DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty elektronicznej i jej przedmiotów technicznych.

Znaczenie Dozór Celny:
Wyjaśnienie prowadzone poprzez organy celne w celu zapewnienia przestrzegania regulaminów prawa celnego i w przypadku potrzeby, innych regulaminów mających wykorzystanie do towarów znajdujących się pod dozorem dane dotyczące opłat (eets).
Znaczenie Dział Spadku:
Wyjaśnienie nastąpić bądź na mocy umowy pomiędzy wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeśli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być dane dotyczące opłat (eets).
Znaczenie Działalność Gospodarcza:
Wyjaśnienie gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa i poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a również działalność zawodowa, realizowana w sposób dane dotyczące opłat (eets).
Znaczenie Domniemanie Doręczenia W Sprawach Administracyjnych:
Wyjaśnienie niemożności doręczenia pisma: poczta przechowuje pismo poprzez moment czternastu dni w swojej placówce pocztowej - w razie doręczania pisma poprzez pocztę, pismo złożona jest na moment czternastu dni dane dotyczące opłat (eets).
Znaczenie Darowizna:
Wyjaśnienie Poprzez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Art. 888 kodeksu cywilnego dane dotyczące opłat (eets).

Czym jest Dane dotyczące opłat (EETS znaczenie w Słownik prawo D .

  • Dodano:
  • Autor: