Dane dotyczące opłat (EETS co to jest
Definicja Dane dotyczące opłat (EETS) w prawie. Znaczenie wiadomości określone poprzez właściwy.

Czy przydatne?

Definicja Dane dotyczące opłat (EETS) w prawie

Definicja z ang. Data on fees (EETS), z niem. Die Daten über die Gebühren (EETS).

Słownik DANE DOTYCZĄCE OPŁAT (EETS): Oznaczają wiadomości określone poprzez właściwy podmiot pobierający koszty, konieczne do określenia wysokości koszty należnej za poruszanie się pojazdem na określonym obszarze poboru opłat i zawarcia transakcji związanej z zapłatą;
DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty elektronicznej i jej przedmiotów technicznych.

Znaczenie Działalność Rolnicza:
Wyjaśnienie rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych albo zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym dane dotyczące opłat (eets).
Znaczenie Dopłaty:
Wyjaśnienie może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w relacji do udziału. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane poprzez wspólników równomiernie w relacji do ich dane dotyczące opłat (eets).
Znaczenie Działalność Wymagająca Koncesji:
Wyjaśnienie wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w dziedzinie: poszukiwania albo rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji i składowania odpadów w dane dotyczące opłat (eets).
Znaczenie Darowizna:
Wyjaśnienie Poprzez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Art. 888 kodeksu cywilnego dane dotyczące opłat (eets).
Znaczenie Działka Gruntu:
Wyjaśnienie Niepodzielona, ciągła część powierzchni ziemskiej stanowiąca część albo całość nieruchomości gruntowej art. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami dane dotyczące opłat (eets).

Czym jest Dane dotyczące opłat (EETS znaczenie w Słownik prawo D .

  • Dodano:
  • Autor: