Dane dotyczące opłat (EETS co to jest
Definicja Dane dotyczące opłat (EETS) w prawie. Znaczenie wiadomości określone poprzez właściwy.

Czy przydatne?

Definicja Dane dotyczące opłat (EETS) w prawie

Definicja z ang. Data on fees (EETS), z niem. Die Daten über die Gebühren (EETS).

Słownik DANE DOTYCZĄCE OPŁAT (EETS): Oznaczają wiadomości określone poprzez właściwy podmiot pobierający koszty, konieczne do określenia wysokości koszty należnej za poruszanie się pojazdem na określonym obszarze poboru opłat i zawarcia transakcji związanej z zapłatą;
DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty elektronicznej i jej przedmiotów technicznych.

Znaczenie Dłużnik Zajętej Wierzytelności:
Wyjaśnienie wierzytelności - rozumie się poprzez to dłużnika zobowiązanego, jak także bank, pracodawcę, podmiot prowadzący działalność maklerską, trasata i inne podmioty realizujące, na wezwanie organu dane dotyczące opłat (eets).
Znaczenie Dokumentacja Powykonawcza:
Wyjaśnienie Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót i geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi art. 3 pkt 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane dane dotyczące opłat (eets).
Znaczenie Drogowy Obiekt Inżynierski:
Wyjaśnienie Przedmiot mostowy, tunel, przepust i konstrukcję oporową. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych dane dotyczące opłat (eets).
Znaczenie Dobra Osobiste:
Wyjaśnienie człowieka, jak zwłaszcza zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko albo pseud., wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i dane dotyczące opłat (eets).
Znaczenie Dochód Dziecka:
Wyjaśnienie zalicza się kwotę otrzymywanej renty wspólnie z dodatkiem dla sierot zupełnych, zasiłek pielęgnacyjny, bonus pielęgnacyjny, pozyskiwane alimenty i kwotę odpowiadającą dochodom uzyskiwanym z majątku dane dotyczące opłat (eets).

Czym jest Dane dotyczące opłat (EETS znaczenie w Słownik prawo D .

  • Dodano:
  • Autor: