Dług celny co to jest
Definicja Dług celny w prawie. Znaczenie wymóg uiszczenia należności celnych przywozowych (dług.

Czy przydatne?

Definicja Dług celny w prawie

Definicja z ang. The customs debt, z niem. Die Zollschuld.

Słownik: Nałożony na osobę wymóg uiszczenia należności celnych przywozowych (dług celny w przywozie) albo należności celnych wywozowych (dług celny w wywozie), które stosuje się do towarów ustalonych wedle przepisami obowiązującymi we Wspólnocie
Art. 4 pkt 9 Rozporządzenia Porady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny.

Czym jest Dług celny znaczenie w Słownik prawo D .