Długi spadkowe co to jest
Definicja Długi spadkowe w prawie. Znaczenie spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi.

Czy przydatne?

Definicja Długi spadkowe w prawie

Definicja z ang. long inheritance, z niem. lange Erbe.

Słownik DŁUGI SPADKOWE: Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za te długi z całego swego majątku.
Art. 1030 kodeksu cywilnego
W przypadku prostego przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia.
W przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności odpada, jeśli spadkobierca podstępnie nie podał do inwentarza elementów należących do spadku lub podał do inwentarza nie istniejące długi.
Art. 1031 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Dochód Rodziny:
Wyjaśnienie Suma miesięcznych dochodów osób w rodzinie. Art. 6 punkt 4 ustawy o pomocy socjalnej długi spadkowe.
Znaczenie Drogi Wojewódzkie:
Wyjaśnienie wojewódzkich zalicza się drogi inne niż drogi krajowe, stanowiące połączenia pomiędzy miastami, mające znaczenie dla województwa, i drogi o znaczeniu obronnym niezaliczone do dróg krajowych. Art. 6 długi spadkowe.
Znaczenie Deklaracja Podatkowa:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to także zeznania, wykazy i wiadomości, do których składania obowiązani są, na podstawie regulaminów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci; art. 3 punkt 5 ustawy z długi spadkowe.
Znaczenie Dostawca EETS:
Wyjaśnienie spełniającą obowiązki art. 3 i zarejestrowaną w kraju członkowskim jej siedziby, która zapewnia użytkownikowi EETS dostęp do usługi EETS DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku długi spadkowe.
Znaczenie Dokumentacja Budowy:
Wyjaśnienie budowę wspólnie z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, stosunkowo potrzeby, rysunki i opisy wykorzystywane realizacji obiektu, operaty długi spadkowe.

Czym jest Długi spadkowe znaczenie w Słownik prawo D .

  • Dodano:
  • Autor: