Dłużnik co to jest
Definicja Dłużnik w prawie. Znaczenie debtor) - osoba fizyczna albo prawna, a również jednostka.

Czy przydatne?

Definicja Dłużnik w prawie

Definicja z ang. Debtor, z niem. Schuldner.

Słownik DŁUŻNIK: (z angielskiego: debtor) - osoba fizyczna albo prawna, a również jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zobowiązana wobec wierzyciela do świadczenia pieniężnego albo niepieniężnego.

Znaczenie Dział Spadku:
Wyjaśnienie nastąpić bądź na mocy umowy pomiędzy wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeśli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być dłużnik.
Znaczenie Drogi Gminne:
Wyjaśnienie zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg wykorzystywanych miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Art. 7 punkt 1 dłużnik.
Znaczenie Dłużnik Zajętej Wierzytelności:
Wyjaśnienie wierzytelności - rozumie się poprzez to dłużnika zobowiązanego, jak także bank, pracodawcę, podmiot prowadzący działalność maklerską, trasata i inne podmioty realizujące, na wezwanie organu dłużnik.
Znaczenie Dane Dotyczące Opłat (EETS):
Wyjaśnienie wiadomości określone poprzez właściwy podmiot pobierający koszty, konieczne do określenia wysokości koszty należnej za poruszanie się pojazdem na określonym obszarze poboru opłat i zawarcia dłużnik.
Znaczenie Dobra Osobiste:
Wyjaśnienie człowieka, jak zwłaszcza zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko albo pseud., wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i dłużnik.

Czym jest Dłużnik znaczenie w Słownik prawo D .

  • Dodano:
  • Autor: