Dłużnik co to jest
Definicja Dłużnik w prawie. Znaczenie debtor) - osoba fizyczna albo prawna, a również jednostka.

Czy przydatne?

Definicja Dłużnik w prawie

Słownik DŁUŻNIK: (z angielskiego: debtor) - osoba fizyczna albo prawna, a również jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zobowiązana wobec wierzyciela do świadczenia pieniężnego albo niepieniężnego.

Znaczenie Działalność Wymagająca Koncesji:
Wyjaśnienie wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w dziedzinie: poszukiwania albo rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji i składowania odpadów w dłużnik co znaczy.
Znaczenie Drogi Wojewódzkie:
Wyjaśnienie wojewódzkich zalicza się drogi inne niż drogi krajowe, stanowiące połączenia pomiędzy miastami, mające znaczenie dla województwa, i drogi o znaczeniu obronnym niezaliczone do dróg krajowych. Art. 6 dłużnik krzyżówka.
Znaczenie Działalność Regulowana:
Wyjaśnienie odrębnej ustawy stanowi, iż dany rodzaj działalności jest działalnością regulowaną w rozumieniu tej ustawy, przedsiębiorca może wykonywać tę działalność, jeśli spełnia szczególne warunki określone dłużnik co to jest.
Znaczenie Dobra Osobiste:
Wyjaśnienie człowieka, jak zwłaszcza zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko albo pseud., wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i dłużnik słownik.
Znaczenie Domniemianie Ojcostwa:
Wyjaśnienie urodziło się w momencie trwania małżeństwa lub przed upływem trzystu dni od jego ustania albo unieważnienia, domniemywa się, iż pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeśli dłużnik czym jest.

Czym jest Dłużnik znaczenie w Słownik prawo D .

  • Dodano:
  • Autor: