Dłużnik alimentacyjny co to jest
Definicja Dłużnik alimentacyjny w prawie. Znaczenie alimentacyjny - znaczy to osobę zobowiązaną do.

Czy przydatne?

Definicja Dłużnik alimentacyjny w prawie

Definicja z ang. the maintenance debtor, z niem. der Unterhaltsschuldner.

Słownik DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY: Dłużnik alimentacyjny - znaczy to osobę zobowiązaną do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, przeciwko której egzekucja okazała się bezskuteczna.
art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
.

Znaczenie Dłużnik:
Wyjaśnienie debtor) - osoba fizyczna albo prawna, a również jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zobowiązana wobec wierzyciela do świadczenia pieniężnego albo niepieniężnego dłużnik alimentacyjny.
Znaczenie Dług Celny:
Wyjaśnienie wymóg uiszczenia należności celnych przywozowych (dług celny w przywozie) albo należności celnych wywozowych (dług celny w wywozie), które stosuje się do towarów ustalonych wedle przepisami dłużnik alimentacyjny.
Znaczenie Działalność Gospodarcza:
Wyjaśnienie gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa i poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a również działalność zawodowa, realizowana w sposób dłużnik alimentacyjny.
Znaczenie Doradca Tymczasowy:
Wyjaśnienie ubezwłasnowolnienie dotyczy osoby pełnoletniej, sąd może na wniosek uczestnika postępowania albo z urzędu, przy wszczęciu albo w toku postępowania, ustanowić dla niej doradcę tymczasowego, gdy uzna dłużnik alimentacyjny.
Znaczenie Dostępność Drogi:
Wyjaśnienie Właściwość charakteryzująca gęstość połączeń danej drogi z innymi drogami poprzez skrzyżowania dróg i zakres dostępu do drogi poprzez zjazdy. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych dłużnik alimentacyjny.

Czym jest Dłużnik alimentacyjny znaczenie w Słownik prawo D .

  • Dodano:
  • Autor: