Dokumentacja powykonawcza co to jest
Definicja Dokumentacja powykonawcza w prawie. Znaczenie z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku.

Czy przydatne?

Definicja Dokumentacja powykonawcza w prawie

Definicja z ang. Post-completion documentation, z niem. As-Built-Dokumentation.

Słownik DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA: Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót i geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
art. 3 pkt 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Znaczenie Drogi Krajowe:
Wyjaśnienie zalicza się: 1) autostrady i drogi ekspresowe i drogi leżące w ich ciągach do czasu wybudowania autostrad i dróg ekspresowych; 2) drogi międzynarodowe; 3) drogi stanowiące inne połączenia dokumentacja powykonawcza.
Znaczenie Darowizna:
Wyjaśnienie Poprzez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Art. 888 kodeksu cywilnego dokumentacja powykonawcza.
Znaczenie Dzierżawa:
Wyjaśnienie dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków poprzez czas oznaczony albo nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu dokumentacja powykonawcza.
Znaczenie Domniemianie Ojcostwa:
Wyjaśnienie urodziło się w momencie trwania małżeństwa lub przed upływem trzystu dni od jego ustania albo unieważnienia, domniemywa się, iż pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeśli dokumentacja powykonawcza.
Znaczenie Drogi Powiatowe:
Wyjaśnienie zalicza się drogi inne niż drogi krajowe i wojewódzkie, stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin pomiędzy sobą. Art. 6a punkt 1 ustawy o drogach dokumentacja powykonawcza.

Czym jest Dokumentacja powykonawcza znaczenie w Słownik prawo D .

  • Dodano:
  • Autor: