Dokumentacja powykonawcza co to jest
Definicja Dokumentacja powykonawcza w prawie. Znaczenie z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku.

Czy przydatne?

Definicja Dokumentacja powykonawcza w prawie

Definicja z ang. Post-completion documentation, z niem. As-Built-Dokumentation.

Słownik DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA: Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót i geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
art. 3 pkt 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Znaczenie Dopłaty:
Wyjaśnienie może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w relacji do udziału. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane poprzez wspólników równomiernie w relacji do ich dokumentacja powykonawcza.
Znaczenie Drogi Gminne:
Wyjaśnienie zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg wykorzystywanych miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Art. 7 punkt 1 dokumentacja powykonawcza.
Znaczenie Działalność Rolnicza:
Wyjaśnienie rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych albo zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym dokumentacja powykonawcza.
Znaczenie Dłużnik:
Wyjaśnienie debtor) - osoba fizyczna albo prawna, a również jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zobowiązana wobec wierzyciela do świadczenia pieniężnego albo niepieniężnego dokumentacja powykonawcza.
Znaczenie Darowizna:
Wyjaśnienie Poprzez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Art. 888 kodeksu cywilnego dokumentacja powykonawcza.

Czym jest Dokumentacja powykonawcza znaczenie w Słownik prawo D .

  • Dodano:
  • Autor: