Dokumentacja powykonawcza co to jest
Definicja Dokumentacja powykonawcza w prawie. Znaczenie z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku.

Czy przydatne?

Definicja Dokumentacja powykonawcza w prawie

Definicja z ang. Post-completion documentation, z niem. As-Built-Dokumentation.

Słownik: Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót i geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
art. 3 pkt 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Czym jest Dokumentacja powykonawcza znaczenie w Słownik prawo D .