Dokumentacja powykonawcza co to jest
Definicja Dokumentacja powykonawcza w prawie. Znaczenie z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku.

Czy przydatne?

Definicja Dokumentacja powykonawcza w prawie

Definicja z ang. Post-completion documentation, z niem. As-Built-Dokumentation.

Słownik DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA: Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót i geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
art. 3 pkt 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Znaczenie Dzierżawa:
Wyjaśnienie dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków poprzez czas oznaczony albo nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu dokumentacja powykonawcza.
Znaczenie Deklaracja Podatkowa:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to także zeznania, wykazy i wiadomości, do których składania obowiązani są, na podstawie regulaminów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci; art. 3 punkt 5 ustawy z dokumentacja powykonawcza.
Znaczenie Data Pewna:
Wyjaśnienie uzależnia ważność lub określone konsekwencje czynności prawnej od urzędowego poświadczenia daty, poświadczenie takie jest skuteczne również względem osób nie uczestniczących w dokonaniu tej czynności dokumentacja powykonawcza.
Znaczenie Dział Spadku:
Wyjaśnienie nastąpić bądź na mocy umowy pomiędzy wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeśli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być dokumentacja powykonawcza.
Znaczenie Działalność Gospodarcza:
Wyjaśnienie gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa i poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a również działalność zawodowa, realizowana w sposób dokumentacja powykonawcza.

Czym jest Dokumentacja powykonawcza znaczenie w Słownik prawo D .

  • Dodano:
  • Autor: