Domniemianie ojcostwa co to jest
Definicja Domniemianie ojcostwa w prawie. Znaczenie urodziło się w momencie trwania małżeństwa lub.

Czy przydatne?

Definicja Domniemianie ojcostwa w prawie

Definicja z ang. Domniemianie fatherhood, z niem. Domniemianie Vater-.

Słownik DOMNIEMIANIE OJCOSTWA: Jeśli dziecko urodziło się w momencie trwania małżeństwa lub przed upływem trzystu dni od jego ustania albo unieważnienia, domniemywa się, iż pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeśli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji. jeśli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania albo unieważnienia małżeństwa, ale po zawarciu poprzez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, iż pochodzi ono od drugiego męża. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko w konsekwencji powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.
Art. 62 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Znaczenie Dłużnik Solidarny:
Wyjaśnienie severally liable debtor) - osoba fizyczna albo prawna, a również jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej odpowiedzialna za wywiązanie się ze zobowiązań wobec wierzyciela na tych domniemianie ojcostwa.
Znaczenie Dłużnik Alimentacyjny:
Wyjaśnienie alimentacyjny - znaczy to osobę zobowiązaną do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, przeciwko której egzekucja okazała się bezskuteczna. art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy domniemianie ojcostwa.
Znaczenie Dozór Celny:
Wyjaśnienie prowadzone poprzez organy celne w celu zapewnienia przestrzegania regulaminów prawa celnego i w przypadku potrzeby, innych regulaminów mających wykorzystanie do towarów znajdujących się pod dozorem domniemianie ojcostwa.
Znaczenie Dzierżawa:
Wyjaśnienie dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków poprzez czas oznaczony albo nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu domniemianie ojcostwa.
Znaczenie Darowizna:
Wyjaśnienie Poprzez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Art. 888 kodeksu cywilnego domniemianie ojcostwa.

Czym jest Domniemianie ojcostwa znaczenie w Słownik prawo D .

  • Dodano:
  • Autor: