Domniemianie ojcostwa co to jest
Definicja Domniemianie ojcostwa w prawie. Znaczenie urodziło się w momencie trwania małżeństwa lub.

Czy przydatne?

Definicja Domniemianie ojcostwa w prawie

Definicja z ang. Domniemianie fatherhood, z niem. Domniemianie Vater-.

Słownik DOMNIEMIANIE OJCOSTWA: Jeśli dziecko urodziło się w momencie trwania małżeństwa lub przed upływem trzystu dni od jego ustania albo unieważnienia, domniemywa się, iż pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeśli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji. jeśli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania albo unieważnienia małżeństwa, ale po zawarciu poprzez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, iż pochodzi ono od drugiego męża. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko w konsekwencji powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.
Art. 62 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Znaczenie Dyskonto:
Wyjaśnienie to różnicę pomiędzy stawką uzyskaną z wykupu papieru wartościowego poprzez emitenta a ceną zakupu papieru wartościowego na rynku pierwotnym albo wtórnym, a w razie nabycia papierów wartościowych w domniemianie ojcostwa.
Znaczenie Dopłaty:
Wyjaśnienie może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w relacji do udziału. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane poprzez wspólników równomiernie w relacji do ich domniemianie ojcostwa.
Znaczenie Drogi Wewnętrzne:
Wyjaśnienie place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi. Art. 8 punkt 1 ustawy o drogach domniemianie ojcostwa.
Znaczenie Działka Gruntu:
Wyjaśnienie Niepodzielona, ciągła część powierzchni ziemskiej stanowiąca część albo całość nieruchomości gruntowej art. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami domniemianie ojcostwa.
Znaczenie Dywidenda:
Wyjaśnienie dividendum - rzecz do podziału) - to część albo całość zysku netto przeznaczona do wypłaty dla akcjonariuszy albo udziałowców. Dochód akcjonariusza albo udziałowca z posiadanych poprzez niego domniemianie ojcostwa.

Czym jest Domniemianie ojcostwa znaczenie w Słownik prawo D .

  • Dodano:
  • Autor: