Domniemianie ojcostwa co to jest
Definicja Domniemianie ojcostwa w prawie. Znaczenie urodziło się w momencie trwania małżeństwa lub.

Czy przydatne?

Definicja Domniemianie ojcostwa w prawie

Definicja z ang. Domniemianie fatherhood, z niem. Domniemianie Vater-.

Słownik: Jeśli dziecko urodziło się w momencie trwania małżeństwa lub przed upływem trzystu dni od jego ustania albo unieważnienia, domniemywa się, iż pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeśli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji. jeśli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania albo unieważnienia małżeństwa, ale po zawarciu poprzez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, iż pochodzi ono od drugiego męża. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko w konsekwencji powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.
Art. 62 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Czym jest Domniemianie ojcostwa znaczenie w Słownik prawo D .