Domniemianie ojcostwa co to jest
Definicja Domniemianie ojcostwa w prawie. Znaczenie urodziło się w momencie trwania małżeństwa lub.

Czy przydatne?

Definicja Domniemianie ojcostwa w prawie

Definicja z ang. Domniemianie fatherhood, z niem. Domniemianie Vater-.

Słownik DOMNIEMIANIE OJCOSTWA: Jeśli dziecko urodziło się w momencie trwania małżeństwa lub przed upływem trzystu dni od jego ustania albo unieważnienia, domniemywa się, iż pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeśli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji. jeśli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania albo unieważnienia małżeństwa, ale po zawarciu poprzez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, iż pochodzi ono od drugiego męża. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko w konsekwencji powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.
Art. 62 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Znaczenie Dzień Bilansowy:
Wyjaśnienie Dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe. Art. 3 ust. 10 ustawy o rachunkowości domniemianie ojcostwa.
Znaczenie Działalność Regulowana:
Wyjaśnienie Działalność gospodarczą, której wykonywanie wymaga spełnienia specjalnych warunków, ustalonych przepisami prawa. Art. 5 punkt 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej domniemianie ojcostwa.
Znaczenie Dochód:
Wyjaśnienie przychodów, jeśli regulaminy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. jeśli wydatki uzyskania przekraczają domniemianie ojcostwa.
Znaczenie Drogi Wewnętrzne:
Wyjaśnienie place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi. Art. 8 punkt 1 ustawy o drogach domniemianie ojcostwa.
Znaczenie Data Pewna:
Wyjaśnienie uzależnia ważność lub określone konsekwencje czynności prawnej od urzędowego poświadczenia daty, poświadczenie takie jest skuteczne również względem osób nie uczestniczących w dokonaniu tej czynności domniemianie ojcostwa.

Czym jest Domniemianie ojcostwa znaczenie w Słownik prawo D .

  • Dodano:
  • Autor: