Dostarczanie sieci co to jest
Definicja Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej w prawie. Znaczenie telekomunikacyjnej w sposób.

Czy przydatne?

Definicja Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej w prawie

Definicja z ang. Delivering a telecommunications network, z niem. Liefern eines Telekommunikationsnetzes.

Słownik DOSTARCZANIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ: Przygotowanie sieci telekomunikacyjnej w sposób umożliwiający świadczenie w niej usług, jej eksploatację, nadzór nad nią albo umożliwianie dostępu telekomunikacyjnego
Prawo telekomunikacyjne art.2 pukt.4.

Znaczenie Dział Spadku:
Wyjaśnienie nastąpić bądź na mocy umowy pomiędzy wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeśli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być dostarczanie sieci telekomunikacyjnej.
Znaczenie Dostawca EETS:
Wyjaśnienie spełniającą obowiązki art. 3 i zarejestrowaną w kraju członkowskim jej siedziby, która zapewnia użytkownikowi EETS dostęp do usługi EETS DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku dostarczanie sieci telekomunikacyjnej.
Znaczenie Doradca Tymczasowy:
Wyjaśnienie ubezwłasnowolnienie dotyczy osoby pełnoletniej, sąd może na wniosek uczestnika postępowania albo z urzędu, przy wszczęciu albo w toku postępowania, ustanowić dla niej doradcę tymczasowego, gdy uzna dostarczanie sieci telekomunikacyjnej.
Znaczenie Dywidenda:
Wyjaśnienie dividendum - rzecz do podziału) - to część albo całość zysku netto przeznaczona do wypłaty dla akcjonariuszy albo udziałowców. Dochód akcjonariusza albo udziałowca z posiadanych poprzez niego dostarczanie sieci telekomunikacyjnej.
Znaczenie Drogi Powiatowe:
Wyjaśnienie zalicza się drogi inne niż drogi krajowe i wojewódzkie, stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin pomiędzy sobą. Art. 6a punkt 1 ustawy o drogach dostarczanie sieci telekomunikacyjnej.

Czym jest Dostarczanie sieci znaczenie w Słownik prawo D .

  • Dodano:
  • Autor: