Dostarczanie sieci co to jest
Definicja Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej w prawie. Znaczenie telekomunikacyjnej w sposób.

Czy przydatne?

Definicja Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej w prawie

Definicja z ang. Delivering a telecommunications network, z niem. Liefern eines Telekommunikationsnetzes.

Słownik DOSTARCZANIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ: Przygotowanie sieci telekomunikacyjnej w sposób umożliwiający świadczenie w niej usług, jej eksploatację, nadzór nad nią albo umożliwianie dostępu telekomunikacyjnego
Prawo telekomunikacyjne art.2 pukt.4.

Znaczenie Drogi Gminne:
Wyjaśnienie zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg wykorzystywanych miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Art. 7 punkt 1 dostarczanie sieci telekomunikacyjnej.
Znaczenie Data Pewna:
Wyjaśnienie uzależnia ważność lub określone konsekwencje czynności prawnej od urzędowego poświadczenia daty, poświadczenie takie jest skuteczne również względem osób nie uczestniczących w dokonaniu tej czynności dostarczanie sieci telekomunikacyjnej.
Znaczenie Drogi Powiatowe:
Wyjaśnienie zalicza się drogi inne niż drogi krajowe i wojewódzkie, stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin pomiędzy sobą. Art. 6a punkt 1 ustawy o drogach dostarczanie sieci telekomunikacyjnej.
Znaczenie Drogowy Obiekt Inżynierski:
Wyjaśnienie Przedmiot mostowy, tunel, przepust i konstrukcję oporową. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych dostarczanie sieci telekomunikacyjnej.
Znaczenie Dzierżawa:
Wyjaśnienie dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków poprzez czas oznaczony albo nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu dostarczanie sieci telekomunikacyjnej.

Czym jest Dostarczanie sieci znaczenie w Słownik prawo D .

  • Dodano:
  • Autor: