Dostępność drogi co to jest
Definicja Dostępność drogi w prawie. Znaczenie charakteryzująca gęstość połączeń danej drogi z.

Czy przydatne?

Definicja Dostępność drogi w prawie

Definicja z ang. availability of the road, z niem. Verfügbarkeit der Straßen.

Słownik DOSTĘPNOŚĆ DROGI: Właściwość charakteryzująca gęstość połączeń danej drogi z innymi drogami poprzez skrzyżowania dróg i zakres dostępu do drogi poprzez zjazdy.
Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych
.

Znaczenie Dochód Dziecka:
Wyjaśnienie zalicza się kwotę otrzymywanej renty wspólnie z dodatkiem dla sierot zupełnych, zasiłek pielęgnacyjny, bonus pielęgnacyjny, pozyskiwane alimenty i kwotę odpowiadającą dochodom uzyskiwanym z majątku dostępność drogi.
Znaczenie Drogowy Obiekt Inżynierski:
Wyjaśnienie Przedmiot mostowy, tunel, przepust i konstrukcję oporową. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych dostępność drogi.
Znaczenie Dostarczanie Sieci Telekomunikacyjnej:
Wyjaśnienie telekomunikacyjnej w sposób umożliwiający świadczenie w niej usług, jej eksploatację, nadzór nad nią albo umożliwianie dostępu telekomunikacyjnego Prawo telekomunikacyjne art.2 pukt.4 dostępność drogi.
Znaczenie Dłużnik Zajętej Wierzytelności:
Wyjaśnienie wierzytelności - rozumie się poprzez to dłużnika zobowiązanego, jak także bank, pracodawcę, podmiot prowadzący działalność maklerską, trasata i inne podmioty realizujące, na wezwanie organu dostępność drogi.
Znaczenie Drogi Powiatowe:
Wyjaśnienie zalicza się drogi inne niż drogi krajowe i wojewódzkie, stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin pomiędzy sobą. Art. 6a punkt 1 ustawy o drogach dostępność drogi.

Czym jest Dostępność drogi znaczenie w Słownik prawo D .

  • Dodano:
  • Autor: