Dostępność drogi co to jest
Definicja Dostępność drogi w prawie. Znaczenie charakteryzująca gęstość połączeń danej drogi z.

Czy przydatne?

Definicja Dostępność drogi w prawie

Definicja z ang. availability of the road, z niem. Verfügbarkeit der Straßen.

Słownik DOSTĘPNOŚĆ DROGI: Właściwość charakteryzująca gęstość połączeń danej drogi z innymi drogami poprzez skrzyżowania dróg i zakres dostępu do drogi poprzez zjazdy.
Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych
.

Znaczenie Dochód Rodziny:
Wyjaśnienie Suma miesięcznych dochodów osób w rodzinie. Art. 6 punkt 4 ustawy o pomocy socjalnej dostępność drogi.
Znaczenie Dług Celny:
Wyjaśnienie wymóg uiszczenia należności celnych przywozowych (dług celny w przywozie) albo należności celnych wywozowych (dług celny w wywozie), które stosuje się do towarów ustalonych wedle przepisami dostępność drogi.
Znaczenie Drogowy Obiekt Inżynierski:
Wyjaśnienie Przedmiot mostowy, tunel, przepust i konstrukcję oporową. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych dostępność drogi.
Znaczenie Dozór Celny:
Wyjaśnienie prowadzone poprzez organy celne w celu zapewnienia przestrzegania regulaminów prawa celnego i w przypadku potrzeby, innych regulaminów mających wykorzystanie do towarów znajdujących się pod dozorem dostępność drogi.
Znaczenie Depozyt Nieprawidlowy:
Wyjaśnienie specjalnych lub z umowy albo okoliczności wynika, iż przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi albo innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku, stosuje się odpowiednio dostępność drogi.

Czym jest Dostępność drogi znaczenie w Słownik prawo D .

  • Dodano:
  • Autor: