Dozór celny co to jest
Definicja Dozór celny w prawie. Znaczenie prowadzone poprzez organy celne w celu zapewnienia.

Czy przydatne?

Definicja Dozór celny w prawie

Definicja z ang. customs supervision, z niem. Zollaufsicht.

Słownik DOZÓR CELNY: ogólne działania prowadzone poprzez organy celne w celu zapewnienia przestrzegania regulaminów prawa celnego i w przypadku potrzeby, innych regulaminów mających wykorzystanie do towarów znajdujących się pod dozorem celnym
Art. 4 pkt 13 Rozporządzenia Porady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny.

Znaczenie Działalność Gospodarcza:
Wyjaśnienie gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa i poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a również działalność zawodowa, realizowana w sposób dozór celny.
Znaczenie Dochód Rodziny:
Wyjaśnienie Suma miesięcznych dochodów osób w rodzinie. Art. 6 punkt 4 ustawy o pomocy socjalnej dozór celny.
Znaczenie Działka Budowlana:
Wyjaśnienie gruntu, której rozmiar, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej i wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają poprawne i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń dozór celny.
Znaczenie Deklaracja Podatkowa:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to także zeznania, wykazy i wiadomości, do których składania obowiązani są, na podstawie regulaminów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci; art. 3 punkt 5 ustawy z dozór celny.
Znaczenie Działalność Rolnicza:
Wyjaśnienie rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych albo zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym dozór celny.

Czym jest Dozór celny znaczenie w Słownik prawo D .

  • Dodano:
  • Autor: