Dozór celny co to jest
Definicja Dozór celny w prawie. Znaczenie prowadzone poprzez organy celne w celu zapewnienia.

Czy przydatne?

Definicja Dozór celny w prawie

Definicja z ang. customs supervision, z niem. Zollaufsicht.

Słownik: ogólne działania prowadzone poprzez organy celne w celu zapewnienia przestrzegania regulaminów prawa celnego i w przypadku potrzeby, innych regulaminów mających wykorzystanie do towarów znajdujących się pod dozorem celnym
Art. 4 pkt 13 Rozporządzenia Porady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny.

Czym jest Dozór celny znaczenie w Słownik prawo D .