Droga co to jest
Definicja Droga w prawie. Znaczenie drogowymi przedmiotami inżynierskimi, urządzeniami i.

Czy przydatne?

Definicja Droga w prawie

Definicja z ang. Road, z niem. Weg.

Słownik DROGA: Budowlę wspólnie z drogowymi przedmiotami inżynierskimi, urządzeniami i instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym.
Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych
.

Znaczenie Dokumentacja Budowy:
Wyjaśnienie budowę wspólnie z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, stosunkowo potrzeby, rysunki i opisy wykorzystywane realizacji obiektu, operaty droga.
Znaczenie Działalność Wymagająca Koncesji:
Wyjaśnienie wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w dziedzinie: poszukiwania albo rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji i składowania odpadów w droga.
Znaczenie Droga Ekspresowa:
Wyjaśnienie wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych: a) zaopatrzoną w jedną albo dwie jezdnie, b) posiadającą wielopoziomowe skrzyżowania z przecinającymi ją innymi drogami transportu lądowego i wodnego, z droga.
Znaczenie Dział Spadku:
Wyjaśnienie nastąpić bądź na mocy umowy pomiędzy wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeśli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być droga.
Znaczenie Dokumentacja Powykonawcza:
Wyjaśnienie Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót i geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi art. 3 pkt 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane droga.

Czym jest Droga znaczenie w Słownik prawo D .

  • Dodano:
  • Autor: