Droga co to jest
Definicja Droga w prawie. Znaczenie drogowymi przedmiotami inżynierskimi, urządzeniami i.

Czy przydatne?

Definicja Droga w prawie

Definicja z ang. Road, z niem. Weg.

Słownik DROGA: Budowlę wspólnie z drogowymi przedmiotami inżynierskimi, urządzeniami i instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym.
Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych
.

Znaczenie Dłużnik Alimentacyjny:
Wyjaśnienie alimentacyjny - znaczy to osobę zobowiązaną do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, przeciwko której egzekucja okazała się bezskuteczna. art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy droga.
Znaczenie Dostarczanie Sieci Telekomunikacyjnej:
Wyjaśnienie telekomunikacyjnej w sposób umożliwiający świadczenie w niej usług, jej eksploatację, nadzór nad nią albo umożliwianie dostępu telekomunikacyjnego Prawo telekomunikacyjne art.2 pukt.4 droga.
Znaczenie Drogi Wewnętrzne:
Wyjaśnienie place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi. Art. 8 punkt 1 ustawy o drogach droga.
Znaczenie Darowizna:
Wyjaśnienie Poprzez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Art. 888 kodeksu cywilnego droga.
Znaczenie Drogi Powiatowe:
Wyjaśnienie zalicza się drogi inne niż drogi krajowe i wojewódzkie, stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin pomiędzy sobą. Art. 6a punkt 1 ustawy o drogach droga.

Czym jest Droga znaczenie w Słownik prawo D .

  • Dodano:
  • Autor: