Droga ekspresowa co to jest
Definicja Droga ekspresowa w prawie. Znaczenie wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych: a.

Czy przydatne?

Definicja Droga ekspresowa w prawie

Definicja z ang. Expressway, z niem. Schnellstraße.

Słownik DROGA EKSPRESOWA: Droga przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych:
a) zaopatrzoną w jedną albo dwie jezdnie,
b) posiadającą wielopoziomowe skrzyżowania z przecinającymi ją innymi drogami transportu lądowego i wodnego, z dopuszczeniem wyjątkowo jednopoziomowych skrzyżowań z drogami publicznymi,
c) zaopatrzoną w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, przeznaczone wyłącznie dla użytkowników drogi.

Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych.

Znaczenie Dochód Rodziny:
Wyjaśnienie Suma miesięcznych dochodów osób w rodzinie. Art. 6 punkt 4 ustawy o pomocy socjalnej droga ekspresowa.
Znaczenie Dokumentacja Budowy:
Wyjaśnienie budowę wspólnie z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, stosunkowo potrzeby, rysunki i opisy wykorzystywane realizacji obiektu, operaty droga ekspresowa.
Znaczenie Długi Spadkowe:
Wyjaśnienie spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za te długi z całego swego majątku. Art. 1030 kodeksu cywilnego W droga ekspresowa.
Znaczenie Dane Biometryczne:
Wyjaśnienie danych biometrycznych - należy poprzez to rozumieć wizerunek twarzy i odciski palców umieszczone w dokumentach paszportowych w formie elektronicznej - art. 2 ust. 1 ustawy o dokumentach paszportowych droga ekspresowa.
Znaczenie Działalność Regulowana:
Wyjaśnienie Działalność gospodarczą, której wykonywanie wymaga spełnienia specjalnych warunków, ustalonych przepisami prawa. Art. 5 punkt 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej droga ekspresowa.

Czym jest Droga ekspresowa znaczenie w Słownik prawo D .

  • Dodano:
  • Autor: