Droga ekspresowa co to jest
Definicja Droga ekspresowa w prawie. Znaczenie wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych: a.

Czy przydatne?

Definicja Droga ekspresowa w prawie

Definicja z ang. Expressway, z niem. Schnellstraße.

Słownik DROGA EKSPRESOWA: Droga przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych:
a) zaopatrzoną w jedną albo dwie jezdnie,
b) posiadającą wielopoziomowe skrzyżowania z przecinającymi ją innymi drogami transportu lądowego i wodnego, z dopuszczeniem wyjątkowo jednopoziomowych skrzyżowań z drogami publicznymi,
c) zaopatrzoną w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, przeznaczone wyłącznie dla użytkowników drogi.

Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych.

Znaczenie Drogi Krajowe:
Wyjaśnienie zalicza się: 1) autostrady i drogi ekspresowe i drogi leżące w ich ciągach do czasu wybudowania autostrad i dróg ekspresowych; 2) drogi międzynarodowe; 3) drogi stanowiące inne połączenia droga ekspresowa.
Znaczenie Dane Dotyczące Opłat (EETS):
Wyjaśnienie wiadomości określone poprzez właściwy podmiot pobierający koszty, konieczne do określenia wysokości koszty należnej za poruszanie się pojazdem na określonym obszarze poboru opłat i zawarcia droga ekspresowa.
Znaczenie Działalność Rolnicza:
Wyjaśnienie rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych albo zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym droga ekspresowa.
Znaczenie Dochód:
Wyjaśnienie przychodów, jeśli regulaminy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. jeśli wydatki uzyskania przekraczają droga ekspresowa.
Znaczenie Droga:
Wyjaśnienie drogowymi przedmiotami inżynierskimi, urządzeniami i instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym. Art. 4 punkt 1 droga ekspresowa.

Czym jest Droga ekspresowa znaczenie w Słownik prawo D .

  • Dodano:
  • Autor: