Drogi powiatowe co to jest
Definicja Drogi powiatowe w prawie. Znaczenie zalicza się drogi inne niż drogi krajowe i.

Czy przydatne?

Definicja Drogi powiatowe w prawie

Definicja z ang. county roads, z niem. Kreisstraßen.

Słownik DROGI POWIATOWE: Do dróg powiatowych zalicza się drogi inne niż drogi krajowe i wojewódzkie, stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin pomiędzy sobą.
Art. 6a punkt 1 ustawy o drogach publicznych
.

Znaczenie Droga Ekspresowa:
Wyjaśnienie wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych: a) zaopatrzoną w jedną albo dwie jezdnie, b) posiadającą wielopoziomowe skrzyżowania z przecinającymi ją innymi drogami transportu lądowego i wodnego, z drogi powiatowe.
Znaczenie Dzierżyciel:
Wyjaśnienie Kto rzeczą naprawdę włada za kogo innego, jest dzierżycielem. Art. 338 kodeksu cywilnego drogi powiatowe.
Znaczenie Dopłaty:
Wyjaśnienie może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w relacji do udziału. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane poprzez wspólników równomiernie w relacji do ich drogi powiatowe.
Znaczenie Działalność Regulowana:
Wyjaśnienie odrębnej ustawy stanowi, iż dany rodzaj działalności jest działalnością regulowaną w rozumieniu tej ustawy, przedsiębiorca może wykonywać tę działalność, jeśli spełnia szczególne warunki określone drogi powiatowe.
Znaczenie Działalność Wymagająca Koncesji:
Wyjaśnienie wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w dziedzinie: poszukiwania albo rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji i składowania odpadów w drogi powiatowe.

Czym jest Drogi powiatowe znaczenie w Słownik prawo D .

  • Dodano:
  • Autor: