Drogi wewnętrzne co to jest
Definicja Drogi wewnętrzne w prawie. Znaczenie place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone.

Czy przydatne?

Definicja Drogi wewnętrzne w prawie

Definicja z ang. internal roads, z niem. interne Straßen.

Słownik: Drogi, parkingi i place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi.
Art. 8 punkt 1 ustawy o drogach publicznych
.

Czym jest Drogi wewnętrzne znaczenie w Słownik prawo D .