Drogi wewnętrzne co to jest
Definicja Drogi wewnętrzne w prawie. Znaczenie place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone.

Czy przydatne?

Definicja Drogi wewnętrzne w prawie

Definicja z ang. internal roads, z niem. interne Straßen.

Słownik DROGI WEWNĘTRZNE: Drogi, parkingi i place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi.
Art. 8 punkt 1 ustawy o drogach publicznych
.

Znaczenie Działalność Rolnicza:
Wyjaśnienie rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych albo zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym drogi wewnętrzne.
Znaczenie Data Pewna:
Wyjaśnienie uzależnia ważność lub określone konsekwencje czynności prawnej od urzędowego poświadczenia daty, poświadczenie takie jest skuteczne również względem osób nie uczestniczących w dokonaniu tej czynności drogi wewnętrzne.
Znaczenie Działalność Wymagająca Koncesji:
Wyjaśnienie wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w dziedzinie: poszukiwania albo rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji i składowania odpadów w drogi wewnętrzne.
Znaczenie Dokumentacja Powykonawcza:
Wyjaśnienie Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót i geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi art. 3 pkt 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane drogi wewnętrzne.
Znaczenie Dzierżyciel:
Wyjaśnienie Kto rzeczą naprawdę włada za kogo innego, jest dzierżycielem. Art. 338 kodeksu cywilnego drogi wewnętrzne.

Czym jest Drogi wewnętrzne znaczenie w Słownik prawo D .

  • Dodano:
  • Autor: