Dyscyplinarne zwolnienie co to jest
Definicja Dyscyplinarne zwolnienie w prawie. Znaczenie rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z.

Czy przydatne?

Definicja Dyscyplinarne zwolnienie w prawie

Definicja z ang. disciplinary dismissal, z niem. Disziplinar Entlassung.

Słownik: Zatrudniający może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w przypadku:
ciężkiego naruszenia poprzez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
popełnienia poprzez pracownika w momencie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeśli przestępstwo jest oczywiste albo zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
zawinionej poprzez pracownika straty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania poprzez pracodawcę informacje o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.
Art. 52 kodeksu pracy.

Czym jest Dyscyplinarne zwolnienie znaczenie w Słownik prawo D .