Dyskonto co to jest
Definicja Dyskonto w prawie. Znaczenie to różnicę pomiędzy stawką uzyskaną z wykupu papieru.

Czy przydatne?

Definicja Dyskonto w prawie

Definicja z ang. Discount, z niem. Rabatt.

Słownik DYSKONTO: Dyskonto - znaczy to różnicę pomiędzy stawką uzyskaną z wykupu papieru wartościowego poprzez emitenta a ceną zakupu papieru wartościowego na rynku pierwotnym albo wtórnym, a w razie nabycia papierów wartościowych w drodze spadku albo darowizny dyskonto znaczy różnicę między ceną wykupu a ceną zakupu tych papierów poprzez spadkodawcę albo darczyńcę;
art. 5a punkt 12 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Znaczenie Dzierżyciel:
Wyjaśnienie Kto rzeczą naprawdę włada za kogo innego, jest dzierżycielem. Art. 338 kodeksu cywilnego dyskonto.
Znaczenie Drogi Krajowe:
Wyjaśnienie zalicza się: 1) autostrady i drogi ekspresowe i drogi leżące w ich ciągach do czasu wybudowania autostrad i dróg ekspresowych; 2) drogi międzynarodowe; 3) drogi stanowiące inne połączenia dyskonto.
Znaczenie Drogi Gminne:
Wyjaśnienie zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg wykorzystywanych miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Art. 7 punkt 1 dyskonto.
Znaczenie Działalność Wymagająca Koncesji:
Wyjaśnienie wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w dziedzinie: poszukiwania albo rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji i składowania odpadów w dyskonto.
Znaczenie Działka Budowlana:
Wyjaśnienie gruntu, której rozmiar, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej i wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają poprawne i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń dyskonto.

Czym jest Dyskonto znaczenie w Słownik prawo D .

  • Dodano:
  • Autor: