Działalność gospodarcza co to jest
Definicja Działalność gospodarcza w prawie. Znaczenie gospodarczą jest zarobkowa działalność.

Czy przydatne?

Definicja Działalność gospodarcza w prawie

Definicja z ang. Economic activity, z niem. Wirtschaftstätigkeit.

Słownik: Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa i poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a również działalność zawodowa, realizowana w sposób zorganizowany i ciągły.
art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Czym jest Działalność gospodarcza znaczenie w Słownik prawo D .