Działalność regulowana co to jest
Definicja Działalność regulowana w prawie. Znaczenie odrębnej ustawy stanowi, iż dany rodzaj.

Czy przydatne?

Definicja Działalność regulowana w prawie

Definicja z ang. regulated activity, z niem. regulierte.

Słownik DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA: Jeśli przepis odrębnej ustawy stanowi, iż dany rodzaj działalności jest działalnością regulowaną w rozumieniu tej ustawy, przedsiębiorca może wykonywać tę działalność, jeśli spełnia szczególne warunki określone przepisami tej odrębnej ustawy i po uzyskaniu wpisu w rejestrze działalności regulowanej, z zastrzeżeniem art. 75 ustawy o swobodzie działalnosci gospodarczej.
Art. 64 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Znaczenie Dyscyplinarne Zwolnienie:
Wyjaśnienie rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w przypadku: ciężkiego naruszenia poprzez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienia poprzez pracownika w momencie działalność regulowana.
Znaczenie Drogi Krajowe:
Wyjaśnienie zalicza się: 1) autostrady i drogi ekspresowe i drogi leżące w ich ciągach do czasu wybudowania autostrad i dróg ekspresowych; 2) drogi międzynarodowe; 3) drogi stanowiące inne połączenia działalność regulowana.
Znaczenie Drogi Powiatowe:
Wyjaśnienie zalicza się drogi inne niż drogi krajowe i wojewódzkie, stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin pomiędzy sobą. Art. 6a punkt 1 ustawy o drogach działalność regulowana.
Znaczenie Dochód Rodziny:
Wyjaśnienie Suma miesięcznych dochodów osób w rodzinie. Art. 6 punkt 4 ustawy o pomocy socjalnej działalność regulowana.
Znaczenie Dłużnik:
Wyjaśnienie debtor) - osoba fizyczna albo prawna, a również jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zobowiązana wobec wierzyciela do świadczenia pieniężnego albo niepieniężnego działalność regulowana.

Czym jest Działalność regulowana znaczenie w Słownik prawo D .

  • Dodano:
  • Autor: