Działalność wymagająca co to jest
Definicja Działalność wymagająca koncesji w prawie. Znaczenie wymaga wykonywanie działalności.

Czy przydatne?

Definicja Działalność wymagająca koncesji w prawie

Definicja z ang. The activities requiring licenses, z niem. Die Tätigkeiten, die Lizenzen.

Słownik: Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w dziedzinie:
poszukiwania albo rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji i składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją i wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym albo policyjnym;
wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią;
ochrony osób i mienia;
rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, z wyłączeniem programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym, które nie są rozprowadzane naziemnie, satelitarnie albo w sieciach kablowych;
przewozów lotniczych;
prowadzenia kasyna gry.
Art. 46 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Czym jest Działalność wymagająca znaczenie w Słownik prawo D .