Działalność wymagająca co to jest
Definicja Działalność wymagająca koncesji w prawie. Znaczenie wymaga wykonywanie działalności.

Czy przydatne?

Definicja Działalność wymagająca koncesji w prawie

Definicja z ang. The activities requiring licenses, z niem. Die Tätigkeiten, die Lizenzen.

Słownik DZIAŁALNOŚĆ WYMAGAJĄCA KONCESJI: Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w dziedzinie:
poszukiwania albo rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji i składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją i wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym albo policyjnym;
wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią;
ochrony osób i mienia;
rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, z wyłączeniem programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym, które nie są rozprowadzane naziemnie, satelitarnie albo w sieciach kablowych;
przewozów lotniczych;
prowadzenia kasyna gry.
Art. 46 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Znaczenie Dostarczanie Sieci Telekomunikacyjnej:
Wyjaśnienie telekomunikacyjnej w sposób umożliwiający świadczenie w niej usług, jej eksploatację, nadzór nad nią albo umożliwianie dostępu telekomunikacyjnego Prawo telekomunikacyjne art.2 pukt.4 działalność wymagająca koncesji.
Znaczenie Dłużnik Solidarny:
Wyjaśnienie severally liable debtor) - osoba fizyczna albo prawna, a również jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej odpowiedzialna za wywiązanie się ze zobowiązań wobec wierzyciela na tych działalność wymagająca koncesji.
Znaczenie Deklaracja Podatkowa:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to także zeznania, wykazy i wiadomości, do których składania obowiązani są, na podstawie regulaminów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci; art. 3 punkt 5 ustawy z działalność wymagająca koncesji.
Znaczenie Data Pewna:
Wyjaśnienie uzależnia ważność lub określone konsekwencje czynności prawnej od urzędowego poświadczenia daty, poświadczenie takie jest skuteczne również względem osób nie uczestniczących w dokonaniu tej czynności działalność wymagająca koncesji.
Znaczenie Dział Spadku:
Wyjaśnienie nastąpić bądź na mocy umowy pomiędzy wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeśli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być działalność wymagająca koncesji.

Czym jest Działalność wymagająca znaczenie w Słownik prawo D .

  • Dodano:
  • Autor: