Dzierżawa co to jest
Definicja Dzierżawa w prawie. Znaczenie dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy.

Czy przydatne?

Definicja Dzierżawa w prawie

Definicja z ang. Lease, z niem. Leasing.

Słownik DZIERŻAWA: Poprzez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków poprzez czas oznaczony albo nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Czynsz może być zastrzeżony w pieniądzach albo świadczeniach innego rodzaju. Może być także oznaczony w ułamkowej części pożytków.
Art. 693 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Dług Celny:
Wyjaśnienie wymóg uiszczenia należności celnych przywozowych (dług celny w przywozie) albo należności celnych wywozowych (dług celny w wywozie), które stosuje się do towarów ustalonych wedle przepisami dzierżawa.
Znaczenie Dobra Osobiste:
Wyjaśnienie człowieka, jak zwłaszcza zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko albo pseud., wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i dzierżawa.
Znaczenie Dozór Celny:
Wyjaśnienie prowadzone poprzez organy celne w celu zapewnienia przestrzegania regulaminów prawa celnego i w przypadku potrzeby, innych regulaminów mających wykorzystanie do towarów znajdujących się pod dozorem dzierżawa.
Znaczenie Drogi Wewnętrzne:
Wyjaśnienie place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi. Art. 8 punkt 1 ustawy o drogach dzierżawa.
Znaczenie Domniemianie Ojcostwa:
Wyjaśnienie urodziło się w momencie trwania małżeństwa lub przed upływem trzystu dni od jego ustania albo unieważnienia, domniemywa się, iż pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeśli dzierżawa.

Czym jest Dzierżawa znaczenie w Słownik prawo D .

  • Dodano:
  • Autor: