EFTA (European Free Trade co to jest
Definicja EFTA (European Free Trade Association) w prawie. Znaczenie Stowarzyszenie Wolnego Handlu.

Czy przydatne?

Definicja EFTA (European Free Trade Association) w prawie

Definicja z ang. EFTA (European Free Trade Association), z niem. EFTA (European Free Trade Association).

Słownik: Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, w skład którego wchodzą Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria. Islandia, Liechtenstein i Norwegia przystąpiły do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Szwajcaria nie jest członkiem EOG, jednakże na mocy umowy o swobodnym przepływie osób, którą zawarła z krajami UE, stosuje regulaminy o koordynacji mechanizmów zabezpieczenia społecznego. Umowa Szwajcarii z 10 nowymi krajami członkowskimi, w tym z Polską, obowiązuje od 1 kwietnia 2006 roku.

Czym jest EFTA (European Free Trade znaczenie w Słownik prawo E .