Ekstradycja co to jest
Definicja Ekstradycja w prawie. Znaczenie kraj władzom innego państwa osoby przebywającej na.

Czy przydatne?

Definicja Ekstradycja w prawie

Definicja z ang. Extradition, z niem. Auslieferung.

Słownik EKSTRADYCJA: Wydanie poprzez kraj władzom innego państwa osoby przebywającej na terytorium państwa wydającego, dokonywane w wypadku, gdy osoba ta podejrzana jest o popełnienie na terytorium państwa zwracającego się z wnioskiem o ekstradycję czynu przestępczego albo w celu odbycia kary. Ekstradycja dokonywana jest na podstawie umowy międzynarodowej, o ile kraj zwracające się z wnioskiem o ekstradycję zapewnia wzajemność. Przewarzająca część państw nie dopuszcza ekstradycji własnych obywateli bądź osób, które uzyskały na ich terytorium prawo azylu.
Z wnioskiem o ekstradycję może wystąpić kraj jeśli przestępstwo zostało dokonane na jego terytorium, albo jeśli popełnione przestepstwo rozciąga własne konsekwencje na jego terytorium.

Znaczenie Eksperyment Naukowy Wyłączający Odpowiedzialność Karną:
Wyjaśnienie przestępstwa, kto działa w celu przeprowadzenia eksperymentu poznawczego, medycznego, technicznego albo ekonomicznego, jeśli spodziewana korzyść ma ważne znaczenie poznawcze, medyczne albo ekstradycja.
Znaczenie EFTA (European Free Trade Association):
Wyjaśnienie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, w skład którego wchodzą Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria. Islandia, Liechtenstein i Norwegia przystąpiły do Europejskiego Obszaru Gospodarczego ekstradycja.
Znaczenie Emeryt:
Wyjaśnienie Osoba mająca ustalone prawo do emerytury - na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Świadczeń Społecznych - art. 4 punkt 1 ustawy ekstradycja.
Znaczenie Europejski Obszar Gospodarczy:
Wyjaśnienie Państwa UE i Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Art. 3 ust. 48 ustawy o rachunkowości ekstradycja.
Znaczenie Ewidencja Środków Trwałych:
Wyjaśnienie prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów są obowiązani do prowadzenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, zawierającej, z zastrzeżeniem ust. 3, przynajmniej: 1 ekstradycja.

Czym jest Ekstradycja znaczenie w Słownik prawo E .

  • Dodano:
  • Autor: