Ekstradycja co to jest
Definicja Ekstradycja w prawie. Znaczenie kraj władzom innego państwa osoby przebywającej na.

Czy przydatne?

Definicja Ekstradycja w prawie

Definicja z ang. Extradition, z niem. Auslieferung.

Słownik: Wydanie poprzez kraj władzom innego państwa osoby przebywającej na terytorium państwa wydającego, dokonywane w wypadku, gdy osoba ta podejrzana jest o popełnienie na terytorium państwa zwracającego się z wnioskiem o ekstradycję czynu przestępczego albo w celu odbycia kary. Ekstradycja dokonywana jest na podstawie umowy międzynarodowej, o ile kraj zwracające się z wnioskiem o ekstradycję zapewnia wzajemność. Przewarzająca część państw nie dopuszcza ekstradycji własnych obywateli bądź osób, które uzyskały na ich terytorium prawo azylu.
Z wnioskiem o ekstradycję może wystąpić kraj jeśli przestępstwo zostało dokonane na jego terytorium, albo jeśli popełnione przestepstwo rozciąga własne konsekwencje na jego terytorium.

Czym jest Ekstradycja znaczenie w Słownik prawo E .