Forma czyności prawnej co to jest
Definicja Forma czyności prawnej w prawie. Znaczenie zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną.

Czy przydatne?

Definicja Forma czyności prawnej w prawie

Definicja z ang. Form czyności legal, z niem. Formular czyności Rechts.

Słownik: Jeśli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności. Jeśli ustawa zastrzega dla czynności prawnej inną formę szczególną, czynność dokonana bez zachowania tej formy jest nieważna. Nie dotyczy to jednak wypadków, gdy zachowanie formy szczególnej jest zastrzeżone jedynie dla wywołania ustalonych skutków czynności prawnej.
Art. 73 kodeksu cywilnego.

Czym jest Forma czyności prawnej znaczenie w Słownik prawo F .