Groźba co to jest
Definicja Groźba w prawie. Znaczenie oświadczenie woli pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony.

Czy przydatne?

Definicja Groźba w prawie

Definicja z ang. Threat, z niem. Bedrohung.

Słownik: Kto złożył oświadczenie woli pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony albo osoby trzeciej, ten może uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia, jeśli z okoliczności wynika, iż mógł się obawiać, że jemu samemu albo innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste albo majątkowe.
Art. 87.kodeksu cywilnego.

Czym jest Groźba znaczenie w Słownik prawo G .