Groźba co to jest
Definicja Groźba w prawie. Znaczenie oświadczenie woli pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony.

Czy przydatne?

Definicja Groźba w prawie

Definicja z ang. Threat, z niem. Bedrohung.

Słownik GROŹBA: Kto złożył oświadczenie woli pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony albo osoby trzeciej, ten może uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia, jeśli z okoliczności wynika, iż mógł się obawiać, że jemu samemu albo innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste albo majątkowe.
Art. 87.kodeksu cywilnego.

Znaczenie Gwarancja:
Wyjaśnienie kupujący dostał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w przypadku wątpliwości, iż wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej groźba.
Znaczenie Grupa Kapitałowa:
Wyjaśnienie Jednostka dominująca wspólnie z jednostkami zależnymi i niebędącymi spółkami handlowymi jednostkami współzależnymi. Art. 3 ust. 44 ustawy o rachunkowości groźba.
Znaczenie Grzywna:
Wyjaśnienie się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek i wysokość jednej kwoty; jeśli ustawa nie stanowi odmiennie, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 360. Sąd może wymierzyć grzywnę groźba.
Znaczenie Gospodarstwo Rolne:
Wyjaśnienie rolne uważane jest grunty rolne wspólnie z gruntami leśnymi, budynkami albo ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeśli stanowią albo mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, i prawami groźba.

Czym jest Groźba znaczenie w Słownik prawo G .

  • Dodano:
  • Autor: