Grzywna co to jest
Definicja Grzywna w prawie. Znaczenie się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek i wysokość.

Czy przydatne?

Definicja Grzywna w prawie

Definicja z ang. Fine, z niem. fein.

Słownik GRZYWNA: Grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek i wysokość jednej kwoty; jeśli ustawa nie stanowi odmiennie, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 360. Sąd może wymierzyć grzywnę również w okolicy kary pozbawienia wolności wymienionej, jeśli sprawca dopuścił się czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo gdy korzyść majątkową osiągnął. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, relacje majątkowe i możliwości zarobkowe; kwota dzienna nie może być niższa od 10 złotych, ani także przekraczać 2.000 złotych.
Art. 33 kodeksu karnego.

Znaczenie Gospodarstwo Rolne:
Wyjaśnienie rolne uważane jest grunty rolne wspólnie z gruntami leśnymi, budynkami albo ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeśli stanowią albo mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, i prawami grzywna.
Znaczenie Groźba:
Wyjaśnienie oświadczenie woli pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony albo osoby trzeciej, ten może uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia, jeśli z okoliczności wynika, iż mógł się obawiać, że grzywna.
Znaczenie Gwarancja:
Wyjaśnienie kupujący dostał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w przypadku wątpliwości, iż wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej grzywna.
Znaczenie Grupa Kapitałowa:
Wyjaśnienie Jednostka dominująca wspólnie z jednostkami zależnymi i niebędącymi spółkami handlowymi jednostkami współzależnymi. Art. 3 ust. 44 ustawy o rachunkowości grzywna.

Czym jest Grzywna znaczenie w Słownik prawo G .

  • Dodano:
  • Autor: