Grzywna co to jest
Definicja Grzywna w prawie. Znaczenie się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek i wysokość.

Czy przydatne?

Definicja Grzywna w prawie

Definicja z ang. Fine, z niem. fein.

Słownik: Grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek i wysokość jednej kwoty; jeśli ustawa nie stanowi odmiennie, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 360. Sąd może wymierzyć grzywnę również w okolicy kary pozbawienia wolności wymienionej, jeśli sprawca dopuścił się czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo gdy korzyść majątkową osiągnął. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, relacje majątkowe i możliwości zarobkowe; kwota dzienna nie może być niższa od 10 złotych, ani także przekraczać 2.000 złotych.
Art. 33 kodeksu karnego.

Czym jest Grzywna znaczenie w Słownik prawo G .