Hipoteka co to jest
Definicja Hipoteka w prawie. Znaczenie zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można nieruchomość.

Czy przydatne?

Definicja Hipoteka w prawie

Definicja z ang. Mortgage, z niem. Hypothek.

Słownik HIPOTEKA: W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka) - art. 65 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Znaczenie Haker:
Wyjaśnienie angielskiego: hacker) – osoba, której wiedza i zdolności pozwalają na uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do zasobów komputera, przez ominięcie mechanizmów zabezpieczających przed takim dostępem hipoteka.
Znaczenie Hipoteka Przymusowa:
Wyjaśnienie wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym, określonym w regulaminach o postępowaniu egzekucyjnym, może na podstawie tego tytułu uzyskać hipotekę na wszystkich nieruchomościach dłużnika hipoteka.
Znaczenie Hipoteka Kaucyjna:
Wyjaśnienie wysokości nie ustalonej mogą być zabezpieczone hipoteką do oznaczonej sumy najwyższej. Hipoteka kaucyjna może w szczególności zabezpieczać istniejące albo mogące powstać wierzytelności z określonego hipoteka.

Czym jest Hipoteka znaczenie w Słownik prawo H .

  • Dodano:
  • Autor: