Hipoteka co to jest
Definicja Hipoteka w prawie. Znaczenie zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można nieruchomość.

Czy przydatne?

Definicja Hipoteka w prawie

Definicja z ang. Mortgage, z niem. Hypothek.

Słownik: W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka) - art. 65 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Czym jest Hipoteka znaczenie w Słownik prawo H .