Hipoteka kaucyjna co to jest
Definicja Hipoteka kaucyjna w prawie. Znaczenie wysokości nie ustalonej mogą być zabezpieczone.

Czy przydatne?

Definicja Hipoteka kaucyjna w prawie

Definicja z ang. capped mortgage, z niem. capped Hypothek.

Słownik: Wierzytelności o wysokości nie ustalonej mogą być zabezpieczone hipoteką do oznaczonej sumy najwyższej. Hipoteka kaucyjna może w szczególności zabezpieczać istniejące albo mogące powstać wierzytelności z określonego relacji prawnego lub roszczenia powiązane z wierzytelnością hipoteczną, ale nie objęte z mocy ustawy hipoteką zwykłą - art. 102 ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Czym jest Hipoteka kaucyjna znaczenie w Słownik prawo H .