Hipoteka kaucyjna co to jest
Definicja Hipoteka kaucyjna w prawie. Znaczenie wysokości nie ustalonej mogą być zabezpieczone.

Czy przydatne?

Definicja Hipoteka kaucyjna w prawie

Definicja z ang. capped mortgage, z niem. capped Hypothek.

Słownik HIPOTEKA KAUCYJNA: Wierzytelności o wysokości nie ustalonej mogą być zabezpieczone hipoteką do oznaczonej sumy najwyższej. Hipoteka kaucyjna może w szczególności zabezpieczać istniejące albo mogące powstać wierzytelności z określonego relacji prawnego lub roszczenia powiązane z wierzytelnością hipoteczną, ale nie objęte z mocy ustawy hipoteką zwykłą - art. 102 ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Znaczenie Hipoteka Przymusowa:
Wyjaśnienie wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym, określonym w regulaminach o postępowaniu egzekucyjnym, może na podstawie tego tytułu uzyskać hipotekę na wszystkich nieruchomościach dłużnika hipoteka kaucyjna.
Znaczenie Hipoteka:
Wyjaśnienie zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z hipoteka kaucyjna.
Znaczenie Haker:
Wyjaśnienie angielskiego: hacker) – osoba, której wiedza i zdolności pozwalają na uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do zasobów komputera, przez ominięcie mechanizmów zabezpieczających przed takim dostępem hipoteka kaucyjna.

Czym jest Hipoteka kaucyjna znaczenie w Słownik prawo H .

  • Dodano:
  • Autor: