Informacja handlowa co to jest
Definicja Informacja handlowa w prawie. Znaczenie przeznaczoną bezpośrednio albo pośrednio do.

Czy przydatne?

Definicja Informacja handlowa w prawie

Definicja z ang. commercial information, z niem. Geschäftsinformationen.

Słownik: każdą informację przeznaczoną bezpośrednio albo pośrednio do promowania wyróbów, usług albo wizerunku przedsiębiorcy albo osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymogów ustalonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się dzięki środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą i informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego poprzez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia albo innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku.

Czym jest Informacja handlowa znaczenie w Słownik prawo I .