Informacja handlowa co to jest
Definicja Informacja handlowa w prawie. Znaczenie przeznaczoną bezpośrednio albo pośrednio do.

Czy przydatne?

Definicja Informacja handlowa w prawie

Definicja z ang. commercial information, z niem. Geschäftsinformationen.

Słownik INFORMACJA HANDLOWA: każdą informację przeznaczoną bezpośrednio albo pośrednio do promowania wyróbów, usług albo wizerunku przedsiębiorcy albo osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymogów ustalonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się dzięki środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą i informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego poprzez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia albo innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku.

Znaczenie Instrumenty Kapitałowe:
Wyjaśnienie których wynika prawo do majątku jednostki, pozostałego po zaspokojeniu albo zabezpieczeniu wszystkich wierzycieli, a również zobowiązanie się jednostki do wyemitowania albo dostarczenia własnych informacja handlowa.
Znaczenie Instrumenty Finansowe:
Wyjaśnienie skutkuje stworzenie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron pod warunkiem, iż z kontraktu zawartego pomiędzy dwiema albo informacja handlowa.
Znaczenie Imprinter:
Wyjaśnienie zwany żelazko) - urządzenie wykorzystywane do ręcznej akceptacji wypukłych kart płatniczych. Kiedyś popularne, aktualnie prawie całkiem zastąpione poprzez nowocześniejsze urządzenia elektroniczne informacja handlowa.
Znaczenie Instytucja Finansowa:
Wyjaśnienie finansowa – bank, fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych albo powierniczych, narodowy fundusz inwestycyjny, zakład ubezpieczeń, fundusz powierniczy, towarzystwo emerytalne, fundusz informacja handlowa.
Znaczenie Intercyza:
Wyjaśnienie poprzez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć albo ograniczyć lub ustanowić rozdzielność majątkową albo rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa informacja handlowa.

Czym jest Informacja handlowa znaczenie w Słownik prawo I .

  • Dodano:
  • Autor: