Inkasent co to jest
Definicja Inkasent w prawie. Znaczenie osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna.

Czy przydatne?

Definicja Inkasent w prawie

Definicja z ang. Collector, z niem. Sammler.

Słownik: Inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.
art. 9 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa.

Czym jest Inkasent znaczenie w Słownik prawo I .