Instrumenty pochodne co to jest
Definicja Instrumenty pochodne w prawie. Znaczenie terminowe, swapy, umowy forward i inne prawa.

Czy przydatne?

Definicja Instrumenty pochodne w prawie

Definicja z ang. derivatives, z niem. Derivate.

Słownik: Opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward i inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio albo pośrednio od ceny albo wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wyznaczników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji albo innych formalnych danych statystycznych, a również innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów albo wyznaczników (instrumentów bazowych) i instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego;
Art. 3 punkt 28a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
.

Czym jest Instrumenty pochodne znaczenie w Słownik prawo I .