Instrumenty pochodne co to jest
Definicja Instrumenty pochodne w prawie. Znaczenie terminowe, swapy, umowy forward i inne prawa.

Czy przydatne?

Definicja Instrumenty pochodne w prawie

Definicja z ang. derivatives, z niem. Derivate.

Słownik INSTRUMENTY POCHODNE: Opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward i inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio albo pośrednio od ceny albo wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wyznaczników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji albo innych formalnych danych statystycznych, a również innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów albo wyznaczników (instrumentów bazowych) i instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego;
Art. 3 punkt 28a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
.

Znaczenie Interwencja Uboczna W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie prawny w tym, by kwestia została rozstrzygnięta na korzyść jednej ze stron, może w każdym stanie kwestie aż do zamknięcia rozprawy w drugiej instancji przystąpić do tej strony (interwencja uboczna instrumenty pochodne.
Znaczenie Inkasent:
Wyjaśnienie osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. art. 9 instrumenty pochodne.
Znaczenie Immisje:
Wyjaśnienie nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które aby zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich powyżej przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno instrumenty pochodne.
Znaczenie Interwencja Główna W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie roszczeniem o rzecz albo prawo, o które kwestia toczy się m.in. osobami, może aż do zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji wytoczyć powództwo o tę rzecz albo prawo przeciwko obu stronom przed sąd instrumenty pochodne.
Znaczenie Imprinter:
Wyjaśnienie zwany żelazko) - urządzenie wykorzystywane do ręcznej akceptacji wypukłych kart płatniczych. Kiedyś popularne, aktualnie prawie całkiem zastąpione poprzez nowocześniejsze urządzenia elektroniczne instrumenty pochodne.

Czym jest Instrumenty pochodne znaczenie w Słownik prawo I .

  • Dodano:
  • Autor: