Instytucja finansowa co to jest
Definicja Instytucja finansowa w prawie. Znaczenie finansowa – bank, fundusz inwestycyjny.

Czy przydatne?

Definicja Instytucja finansowa w prawie

Definicja z ang. Financial institution, z niem. Das Finanzinstitut.

Słownik INSTYTUCJA FINANSOWA: organizacja finansowa – bank, fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych albo powierniczych, narodowy fundusz inwestycyjny, zakład ubezpieczeń, fundusz powierniczy, towarzystwo emerytalne, fundusz emerytalny albo dom maklerski, mające siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w kraju należącym do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) - art. 4 § 1 punkt 7 kodeksu spółek handlowych.

Znaczenie Instrumenty Finansowe:
Wyjaśnienie skutkuje stworzenie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron pod warunkiem, iż z kontraktu zawartego pomiędzy dwiema albo instytucja finansowa.
Znaczenie Immisje:
Wyjaśnienie nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które aby zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich powyżej przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno instytucja finansowa.
Znaczenie Inkasent:
Wyjaśnienie osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. art. 9 instytucja finansowa.
Znaczenie Interwencja Główna W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie roszczeniem o rzecz albo prawo, o które kwestia toczy się m.in. osobami, może aż do zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji wytoczyć powództwo o tę rzecz albo prawo przeciwko obu stronom przed sąd instytucja finansowa.
Znaczenie Interwencja Uboczna W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie prawny w tym, by kwestia została rozstrzygnięta na korzyść jednej ze stron, może w każdym stanie kwestie aż do zamknięcia rozprawy w drugiej instancji przystąpić do tej strony (interwencja uboczna instytucja finansowa.

Czym jest Instytucja finansowa znaczenie w Słownik prawo I .

  • Dodano:
  • Autor: