Instytucja finansowa co to jest
Definicja Instytucja finansowa w prawie. Znaczenie finansowa – bank, fundusz inwestycyjny.

Czy przydatne?

Definicja Instytucja finansowa w prawie

Definicja z ang. Financial institution, z niem. Das Finanzinstitut.

Słownik: organizacja finansowa – bank, fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych albo powierniczych, narodowy fundusz inwestycyjny, zakład ubezpieczeń, fundusz powierniczy, towarzystwo emerytalne, fundusz emerytalny albo dom maklerski, mające siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w kraju należącym do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) - art. 4 § 1 punkt 7 kodeksu spółek handlowych.

Czym jest Instytucja finansowa znaczenie w Słownik prawo I .