Intercyza co to jest
Definicja Intercyza w prawie. Znaczenie poprzez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność.

Czy przydatne?

Definicja Intercyza w prawie

Definicja z ang. Marriage articles, z niem. Ehe Artikel.

Słownik INTERCYZA: Małżonkowie mogą poprzez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć albo ograniczyć lub ustanowić rozdzielność majątkową albo rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa. Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona lub rozwiązana. W przypadku jej rozwiązania w momencie trwania małżeństwa, powstaje pomiędzy małżonkami wspólność ustawowa, chyba iż strony postanowiły odmiennie.
Art. 47 (17) § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Znaczenie Instrumenty Kapitałowe:
Wyjaśnienie których wynika prawo do majątku jednostki, pozostałego po zaspokojeniu albo zabezpieczeniu wszystkich wierzycieli, a również zobowiązanie się jednostki do wyemitowania albo dostarczenia własnych intercyza.
Znaczenie Instytucja Finansowa:
Wyjaśnienie finansowa – bank, fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych albo powierniczych, narodowy fundusz inwestycyjny, zakład ubezpieczeń, fundusz powierniczy, towarzystwo emerytalne, fundusz intercyza.
Znaczenie Interwencja Główna W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie roszczeniem o rzecz albo prawo, o które kwestia toczy się m.in. osobami, może aż do zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji wytoczyć powództwo o tę rzecz albo prawo przeciwko obu stronom przed sąd intercyza.
Znaczenie Informacja Handlowa:
Wyjaśnienie przeznaczoną bezpośrednio albo pośrednio do promowania wyróbów, usług albo wizerunku przedsiębiorcy albo osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia intercyza.
Znaczenie Immisje:
Wyjaśnienie nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które aby zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich powyżej przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno intercyza.

Czym jest Intercyza znaczenie w Słownik prawo I .

  • Dodano:
  • Autor: