Intercyza co to jest
Definicja Intercyza w prawie. Znaczenie poprzez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność.

Czy przydatne?

Definicja Intercyza w prawie

Definicja z ang. Marriage articles, z niem. Ehe Artikel.

Słownik: Małżonkowie mogą poprzez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć albo ograniczyć lub ustanowić rozdzielność majątkową albo rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa. Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona lub rozwiązana. W przypadku jej rozwiązania w momencie trwania małżeństwa, powstaje pomiędzy małżonkami wspólność ustawowa, chyba iż strony postanowiły odmiennie.
Art. 47 (17) § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Czym jest Intercyza znaczenie w Słownik prawo I .