Interwencja główna w sprawie co to jest
Definicja Interwencja główna w sprawie cywilnej w prawie. Znaczenie roszczeniem o rzecz albo prawo.

Czy przydatne?

Definicja Interwencja główna w sprawie cywilnej w prawie

Definicja z ang. Main intervention in a civil case, z niem. Haupt Intervention in einem Zivilverfahren.

Słownik INTERWENCJA GŁÓWNA W SPRAWIE CYWILNEJ: Kto występuje z roszczeniem o rzecz albo prawo, o które kwestia toczy się m.in. osobami, może aż do zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji wytoczyć powództwo o tę rzecz albo prawo przeciwko obu stronom przed sąd, gdzie toczy się kwestia (interwencja kluczowa).
art. 75 k.p.c.

Znaczenie Interwencja Uboczna W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie prawny w tym, by kwestia została rozstrzygnięta na korzyść jednej ze stron, może w każdym stanie kwestie aż do zamknięcia rozprawy w drugiej instancji przystąpić do tej strony (interwencja uboczna interwencja główna w sprawie cywilnej.
Znaczenie Instytucja Finansowa:
Wyjaśnienie finansowa – bank, fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych albo powierniczych, narodowy fundusz inwestycyjny, zakład ubezpieczeń, fundusz powierniczy, towarzystwo emerytalne, fundusz interwencja główna w sprawie cywilnej.
Znaczenie Intercyza:
Wyjaśnienie poprzez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć albo ograniczyć lub ustanowić rozdzielność majątkową albo rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa interwencja główna w sprawie cywilnej.
Znaczenie Instrumenty Pochodne:
Wyjaśnienie terminowe, swapy, umowy forward i inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio albo pośrednio od ceny albo wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów interwencja główna w sprawie cywilnej.
Znaczenie Instrumenty Kapitałowe:
Wyjaśnienie których wynika prawo do majątku jednostki, pozostałego po zaspokojeniu albo zabezpieczeniu wszystkich wierzycieli, a również zobowiązanie się jednostki do wyemitowania albo dostarczenia własnych interwencja główna w sprawie cywilnej.

Czym jest Interwencja główna w sprawie znaczenie w Słownik prawo I .

  • Dodano:
  • Autor: