Interwencja główna w sprawie co to jest
Definicja Interwencja główna w sprawie cywilnej w prawie. Znaczenie roszczeniem o rzecz albo prawo.

Czy przydatne?

Definicja Interwencja główna w sprawie cywilnej w prawie

Definicja z ang. Main intervention in a civil case, z niem. Haupt Intervention in einem Zivilverfahren.

Słownik: Kto występuje z roszczeniem o rzecz albo prawo, o które kwestia toczy się m.in. osobami, może aż do zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji wytoczyć powództwo o tę rzecz albo prawo przeciwko obu stronom przed sąd, gdzie toczy się kwestia (interwencja kluczowa).
art. 75 k.p.c.

Czym jest Interwencja główna w sprawie znaczenie w Słownik prawo I .