Kanał technologiczny co to jest
Definicja Kanał technologiczny w prawie. Znaczenie przedmiotów obudowy, studni kablowych i innych.

Czy przydatne?

Definicja Kanał technologiczny w prawie

Definicja z ang. Feed technology, z niem. Futtermitteltechnik.

Słownik KANAŁ TECHNOLOGICZNY: Ciąg osłonowych przedmiotów obudowy, studni kablowych i innych obiektów albo urządzeń wykorzystywanych umieszczeniu albo eksploatacji:
a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami kierowania drogami albo potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wspólnie z zasilaniem i linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami kierowania drogami albo potrzebami ruchu drogowego.
Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych
.

Znaczenie Komplementariusz:
Wyjaśnienie Wspólnik spółki komandytowej, który wobec wierzycieli za zobowiązania spółki odpowiada bez ograniczenia, całym swoim dorobkiem. Art. 102 kodeksu spółek handlowych kanał technologiczny.
Znaczenie Komercjalizacja:
Wyjaśnienie rozumieniu ustawy, bazuje na przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę; jeśli regulaminy ustawy nie stanowią inaczej, spółka ta wstępuje we wszystkie relacje prawne, których podmiotem kanał technologiczny.
Znaczenie Krewni W Linii Prostej:
Wyjaśnienie prostej są osoby pochodzące jedna od drugiej. Rozróżnia się tu linię wstępnych, a więc rodziców, dziadków i tak dalej i linię zstępnych, a więc dzieci, wnuków, prawnuków i tak dalej Obliczanie stopni kanał technologiczny.
Znaczenie Kary Za Wykroczenia:
Wyjaśnienie ograniczenie wolności, grzywna, nagana Kara aresztu trwa najkrócej 5, najdłużej 30 dni; wymierza się ją w dniach. Kara ograniczenia wolności trwa 1 miesiąc. W momencie odbywania kary ograniczenia kanał technologiczny.
Znaczenie Kierownik Jednostki:
Wyjaśnienie jedno- albo wieloosobowy (zarząd), który - wedle obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową albo na mocy prawa własności - uprawniona jest do kierowania jednostką, z wyłączeniem kanał technologiczny.

Czym jest Kanał technologiczny znaczenie w Słownik prawo K .

  • Dodano:
  • Autor: