Kapitał rezerwowy co to jest
Definicja Kapitał rezerwowy w prawie. Znaczenie przeznaczone w spółce na pokrycie szczególnych.

Czy przydatne?

Definicja Kapitał rezerwowy w prawie

Definicja z ang. Reserve capital, z niem. Die Kapitalrücklage.

Słownik KAPITAŁ REZERWOWY: Środki finansowe przeznaczone w spółce na pokrycie szczególnych strat albo wydatków. Statut może przewidywać tworzenie pieniądzeów rezerwowych. O zastosowaniu kapitału rezerwowego rozstrzyga walne zebranie.

Znaczenie Komandytariusz:
Wyjaśnienie komandytowej, którego odpowiedzialność jest ograniczona. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej. Art. 111 kodeksu spółek handlowych kapitał rezerwowy.
Znaczenie Klasa Taryfowa:
Wyjaśnienie pojazdów traktowanych podobnie poprzez podmiot pobierający koszty; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty elektronicznej i jej kapitał rezerwowy.
Znaczenie Karta Obciążeniowa:
Wyjaśnienie z angielskiego: Charge card) - karta płatnicza funkcjonująca w oparciu o rachunek bankowy posiadacza, łączy cechy karty debetowej i kredytowej. Dokonywane transakcje są sumowane i odejmowane od kapitał rezerwowy.
Znaczenie Kanał Technologiczny:
Wyjaśnienie przedmiotów obudowy, studni kablowych i innych obiektów albo urządzeń wykorzystywanych umieszczeniu albo eksploatacji: a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami kierowania kapitał rezerwowy.
Znaczenie Kontrakt Socjalny:
Wyjaśnienie zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach razem podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby albo kapitał rezerwowy.

Czym jest Kapitał rezerwowy znaczenie w Słownik prawo K .

  • Dodano:
  • Autor: