Kapitał rezerwowy co to jest
Definicja Kapitał rezerwowy w prawie. Znaczenie przeznaczone w spółce na pokrycie szczególnych.

Czy przydatne?

Definicja Kapitał rezerwowy w prawie

Definicja z ang. Reserve capital, z niem. Die Kapitalrücklage.

Słownik: Środki finansowe przeznaczone w spółce na pokrycie szczególnych strat albo wydatków. Statut może przewidywać tworzenie pieniądzeów rezerwowych. O zastosowaniu kapitału rezerwowego rozstrzyga walne zebranie.

Czym jest Kapitał rezerwowy znaczenie w Słownik prawo K .