Kapitał własny co to jest
Definicja Kapitał własny w prawie. Znaczenie kapitału zakładowego, kapitału zapasowego, kapitału z.

Czy przydatne?

Definicja Kapitał własny w prawie

Definicja z ang. Equity capital, z niem. Gerechtigkeit.

Słownik: Suma wartości kapitału zakładowego, kapitału zapasowego, kapitału z aktualizacji wyceny, pozostałych kapitałów rezerwowych, niepodzielonego zysku z lat ubiegłych i zysku netto z bieżącej działalności, zmniejszoną o sumę wartości należnych wpłat na pieniądze zakładowy, akcji własnych, niepokrytej utraty z lat ubiegłych, utraty netto z bieżącej działalności i odpisów z zysku netto w ciągu roku obrotowego;
Art. 3 punkt 28b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
.

Czym jest Kapitał własny znaczenie w Słownik prawo K .