Kapitał własny co to jest
Definicja Kapitał własny w prawie. Znaczenie kapitału zakładowego, kapitału zapasowego, kapitału z.

Czy przydatne?

Definicja Kapitał własny w prawie

Słownik KAPITAŁ WŁASNY: Suma wartości kapitału zakładowego, kapitału zapasowego, kapitału z aktualizacji wyceny, pozostałych kapitałów rezerwowych, niepodzielonego zysku z lat ubiegłych i zysku netto z bieżącej działalności, zmniejszoną o sumę wartości należnych wpłat na pieniądze zakładowy, akcji własnych, niepokrytej utraty z lat ubiegłych, utraty netto z bieżącej działalności i odpisów z zysku netto w ciągu roku obrotowego;
Art. 3 punkt 28b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
.

Znaczenie Koszt:
Wyjaśnienie pomniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie pomniejszenia wartości aktywów, lub powiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które kapitał własny co znaczy.
Znaczenie Konsolidacja:
Wyjaśnienie finansowych jednostek tworzących grupę kapitałową poprzez sumowanie odpowiednich pozycji sprawozdań finansowych jednostki dominującej, jednostek zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostek kapitał własny krzyżówka.
Znaczenie Kasacja:
Wyjaśnienie nadzwyczajnym środkiem odwoławczym w postępowaniu sądowym. Od wyroku sądu odwoławczego (II instancja) kończącego postępowanie, może być wniesiona kasacja do Sądu Najwyższego. Kasacja w odróżnieniu od kapitał własny co to jest.
Znaczenie Korona Drogi:
Wyjaśnienie pasami awaryjnego postoju albo pasami przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi albo postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych - także z pasem dzielącym jezdnie. Art. 4 punkt 1 kapitał własny słownik.
Znaczenie Karta Kredytowa:
Wyjaśnienie angielskiego: Credit card) - karta płatnicza wydawana poprzez banki albo instytucje finansowe, nie powiązana z rachunkiem bankowym posiadacza (transakcje rozliczane są na odrębnym rachunku). Służy do kapitał własny czym jest.

Czym jest Kapitał własny znaczenie w Słownik prawo K .

  • Dodano:
  • Autor: