Kapitał własny co to jest
Definicja Kapitał własny w prawie. Znaczenie kapitału zakładowego, kapitału zapasowego, kapitału z.

Czy przydatne?

Definicja Kapitał własny w prawie

Definicja z ang. Equity capital, z niem. Gerechtigkeit.

Słownik KAPITAŁ WŁASNY: Suma wartości kapitału zakładowego, kapitału zapasowego, kapitału z aktualizacji wyceny, pozostałych kapitałów rezerwowych, niepodzielonego zysku z lat ubiegłych i zysku netto z bieżącej działalności, zmniejszoną o sumę wartości należnych wpłat na pieniądze zakładowy, akcji własnych, niepokrytej utraty z lat ubiegłych, utraty netto z bieżącej działalności i odpisów z zysku netto w ciągu roku obrotowego;
Art. 3 punkt 28b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
.

Znaczenie Kanał Technologiczny:
Wyjaśnienie przedmiotów obudowy, studni kablowych i innych obiektów albo urządzeń wykorzystywanych umieszczeniu albo eksploatacji: a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami kierowania kapitał własny.
Znaczenie Konstrukcja Oporowa:
Wyjaśnienie Budowla przeznaczona do utrzymywania w stanie stateczności nasypu albo wykopu. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych kapitał własny.
Znaczenie Komplementariusz:
Wyjaśnienie Wspólnik spółki komandytowej, który wobec wierzycieli za zobowiązania spółki odpowiada bez ograniczenia, całym swoim dorobkiem. Art. 102 kodeksu spółek handlowych kapitał własny.
Znaczenie Komandytariusz:
Wyjaśnienie komandytowej, którego odpowiedzialność jest ograniczona. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej. Art. 111 kodeksu spółek handlowych kapitał własny.
Znaczenie Kapitał Rezerwowy:
Wyjaśnienie przeznaczone w spółce na pokrycie szczególnych strat albo wydatków. Statut może przewidywać tworzenie pieniądzeów rezerwowych. O zastosowaniu kapitału rezerwowego rozstrzyga walne zebranie kapitał własny.

Czym jest Kapitał własny znaczenie w Słownik prawo K .

  • Dodano:
  • Autor: