Kara grzywny za wykroczenie co to jest
Definicja Kara grzywny za wykroczenie w prawie. Znaczenie się w wysokości od 20 do 5 000 złotych.

Czy przydatne?

Definicja Kara grzywny za wykroczenie w prawie

Definicja z ang. The fine for the offense, z niem. Die Strafe für die Straftat.

Słownik: Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5 000 złotych, chyba iż ustawa stanowi inaczej. Jeśli za wykroczenie popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wymierzono karę aresztu, orzeka się w okolicy tej kary również grzywnę, chyba iż orzeczenie grzywny nie byłoby celowe. Wymierzając grzywnę, bierze się pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste i rodzinne, relacje majątkowe i możliwości zarobkowe.
Art. 24 Kodeksu wykroczeń.

Czym jest Kara grzywny za wykroczenie znaczenie w Słownik prawo K .