Kaucja w postępowaniu co to jest
Definicja Kaucja w postępowaniu grupowym w prawie. Znaczenie pozwanego sąd może zobowiązać powoda.

Czy przydatne?

Definicja Kaucja w postępowaniu grupowym w prawie

Definicja z ang. The deposit in the group proceedings, z niem. Die Kaution in der Gruppenverfahren.

Słownik: Na żądanie pozwanego sąd może zobowiązać powoda do złożenia kaucji na zabezpieczenie wydatków procesu. Pozwany może zgłosić żądanie zabezpieczenia wydatków najpóźniej przy pierwszej czynności procesowej. Pozwany nie ma prawa domagać się złożenia kaucji, jeśli uznana poprzez niego część roszczenia wystarcza na zabezpieczenie wydatków. Sąd oznaczy termin złożenia kaucji, nie krótszy niż miesiąc, i jej wysokość, mając na względzie prawdopodobną sumę wydatków, które poniesie pozwany. Kaucję złożona jest w gotówce. Kaucja nie może być wyższa niż 20% wartości przedmiotu sporu. jeśli w toku kwestie okaże się, iż kaucja nie wystarcza na zabezpieczenie wydatków procesu, pozwany może żądać dodatkowego zabezpieczenia. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego poprzez sąd terminu do złożenia kaucji sąd na wniosek pozwanego odrzuci pozew albo środek odwoławczy, orzekając o kosztach, jak w razie cofnięcia pozwu.

art. 8 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

Czym jest Kaucja w postępowaniu grupowym znaczenie w Słownik prawo K .