Komercjalizacja co to jest
Definicja Komercjalizacja w prawie. Znaczenie rozumieniu ustawy, bazuje na przekształceniu.

Czy przydatne?

Definicja Komercjalizacja w prawie

Definicja z ang. commercialization, z niem. Vermarktung.

Słownik KOMERCJALIZACJA: Komercjalizacja, w rozumieniu ustawy, bazuje na przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę; jeśli regulaminy ustawy nie stanowią inaczej, spółka ta wstępuje we wszystkie relacje prawne, których podmiotem było przedsiębiorstwo państwowe, bez względu na charakter prawny tych stosunków.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

Znaczenie Konsument:
Wyjaśnienie Za konsumenta uważane jest osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą albo zawodową. Art. 22 (1) kodeksu cywilnego komercjalizacja.
Znaczenie Koszt Uzyskania Przychodu:
Wyjaśnienie przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów albo zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem wydatków wymienionych w art. 23. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07 komercjalizacja.
Znaczenie Karta Kredytowa:
Wyjaśnienie angielskiego: Credit card) - karta płatnicza wydawana poprzez banki albo instytucje finansowe, nie powiązana z rachunkiem bankowym posiadacza (transakcje rozliczane są na odrębnym rachunku). Służy do komercjalizacja.
Znaczenie Kontrola Celna:
Wyjaśnienie szczególnych czynności takich jak: weryfikacja towarów, kontrola posiadania i autentyczności dokumentów, kontrola księgowości i innych dokumentów przedsiębiorstw, kontrola środków transportu komercjalizacja.
Znaczenie Kapitał Własny:
Wyjaśnienie kapitału zakładowego, kapitału zapasowego, kapitału z aktualizacji wyceny, pozostałych kapitałów rezerwowych, niepodzielonego zysku z lat ubiegłych i zysku netto z bieżącej działalności, zmniejszoną komercjalizacja.

Czym jest Komercjalizacja znaczenie w Słownik prawo K .

  • Dodano:
  • Autor: