Komplementariusz co to jest
Definicja Komplementariusz w prawie. Znaczenie komandytowej, który wobec wierzycieli za.

Czy przydatne?

Definicja Komplementariusz w prawie

Definicja z ang. General Partner, z niem. General Partner.

Słownik KOMPLEMENTARIUSZ: Wspólnik spółki komandytowej, który wobec wierzycieli za zobowiązania spółki odpowiada bez ograniczenia, całym swoim dorobkiem.
Art. 102 kodeksu spółek handlowych.

Znaczenie Kara - Katalog Kar W Sprawach Karnych:
Wyjaśnienie Karami są: grzywna ograniczenie wolności pozbawienie wolności, 25 lat pozbawienia wolności, dożywotnie pozbawienie wolności. Art. 32 kodeksu karnego komplementariusz.
Znaczenie Koszty Procesu W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie wydatki konieczne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony ( wydatki procesu). art. 98 k.p.c komplementariusz.
Znaczenie Karta Kredytowa:
Wyjaśnienie angielskiego: Credit card) - karta płatnicza wydawana poprzez banki albo instytucje finansowe, nie powiązana z rachunkiem bankowym posiadacza (transakcje rozliczane są na odrębnym rachunku). Służy do komplementariusz.
Znaczenie Kwota Rocznej Podstawy Wymiaru Składek Na Ubezpieczenia Emerytalne I Rentowe:
Wyjaśnienie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym, określoną w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń socjalnych (Dz. U. Nr 137 komplementariusz.
Znaczenie Komandytariusz:
Wyjaśnienie komandytowej, którego odpowiedzialność jest ograniczona. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej. Art. 111 kodeksu spółek handlowych komplementariusz.

Czym jest Komplementariusz znaczenie w Słownik prawo K .

  • Dodano:
  • Autor: