Komplementariusz co to jest
Definicja Komplementariusz w prawie. Znaczenie komandytowej, który wobec wierzycieli za.

Czy przydatne?

Definicja Komplementariusz w prawie

Definicja z ang. General Partner, z niem. General Partner.

Słownik KOMPLEMENTARIUSZ: Wspólnik spółki komandytowej, który wobec wierzycieli za zobowiązania spółki odpowiada bez ograniczenia, całym swoim dorobkiem.
Art. 102 kodeksu spółek handlowych.

Znaczenie Komandytariusz:
Wyjaśnienie komandytowej, którego odpowiedzialność jest ograniczona. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej. Art. 111 kodeksu spółek handlowych komplementariusz.
Znaczenie Kwit Depozytowy:
Wyjaśnienie wyemitowany poprzez instytucję finansową z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego albo innego państwa należącego do OECD: a) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez wzgląd na papierami komplementariusz.
Znaczenie Kwota Rocznej Podstawy Wymiaru Składek Na Ubezpieczenia Emerytalne I Rentowe:
Wyjaśnienie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym, określoną w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń socjalnych (Dz. U. Nr 137 komplementariusz.
Znaczenie Konsolidacja:
Wyjaśnienie finansowych jednostek tworzących grupę kapitałową poprzez sumowanie odpowiednich pozycji sprawozdań finansowych jednostki dominującej, jednostek zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostek komplementariusz.
Znaczenie Krewni W Linii Bocznej:
Wyjaśnienie bocznej są pozostali krewni, którzy nie są krewnymi w linii prostej (rodzeństwo, ciotki, stryjowie, kuzynowie i tak dalej). Najbliższe pokrewieństwo w linii bocznej to pokrewieństwo II stopnia a więc komplementariusz.

Czym jest Komplementariusz znaczenie w Słownik prawo K .

  • Dodano:
  • Autor: