Komplementariusz co to jest
Definicja Komplementariusz w prawie. Znaczenie komandytowej, który wobec wierzycieli za.

Czy przydatne?

Definicja Komplementariusz w prawie

Definicja z ang. General Partner, z niem. General Partner.

Słownik KOMPLEMENTARIUSZ: Wspólnik spółki komandytowej, który wobec wierzycieli za zobowiązania spółki odpowiada bez ograniczenia, całym swoim dorobkiem.
Art. 102 kodeksu spółek handlowych.

Znaczenie Kara Nagany:
Wyjaśnienie wtedy, gdy z racji na charakter i okoliczności czynu albo właściwości i warunki osobiste sprawcy należy przypuszczać, iż wykorzystanie tej kary jest wystarczające do wdrożenia go do poszanowania komplementariusz.
Znaczenie Kara Grzywny Za Wykroczenie:
Wyjaśnienie się w wysokości od 20 do 5 000 złotych, chyba iż ustawa stanowi inaczej. Jeśli za wykroczenie popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wymierzono karę aresztu, orzeka się w okolicy tej kary komplementariusz.
Znaczenie Koszty Procesu W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie wydatki konieczne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony ( wydatki procesu). art. 98 k.p.c komplementariusz.
Znaczenie Kanał Technologiczny:
Wyjaśnienie przedmiotów obudowy, studni kablowych i innych obiektów albo urządzeń wykorzystywanych umieszczeniu albo eksploatacji: a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami kierowania komplementariusz.
Znaczenie Kapitał Zapasowy:
Wyjaśnienie przeznaczone w spółce na pokrycie utraty finansowej. Należy w spółce akcyjnej stworzyć pieniądze zapasowy, do którego przelewa się przynajmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki pieniądze ten nie komplementariusz.

Czym jest Komplementariusz znaczenie w Słownik prawo K .

  • Dodano:
  • Autor: