Kontrakt socjalny co to jest
Definicja Kontrakt socjalny w prawie. Znaczenie zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określającą.

Czy przydatne?

Definicja Kontrakt socjalny w prawie

Definicja z ang. social contract, z niem. Gesellschaftsvertrag.

Słownik: Pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach razem podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby albo rodziny.
Art. 6 punkt 6 ustawy o pomocy socjalnej
.

Czym jest Kontrakt socjalny znaczenie w Słownik prawo K .