Kontrola celna co to jest
Definicja Kontrola celna w prawie. Znaczenie szczególnych czynności takich jak: weryfikacja towarów.

Czy przydatne?

Definicja Kontrola celna w prawie

Definicja z ang. Customs control, z niem. Zollkontrolle.

Słownik: Wykonywanie szczególnych czynności takich jak: weryfikacja towarów, kontrola posiadania i autentyczności dokumentów, kontrola księgowości i innych dokumentów przedsiębiorstw, kontrola środków transportu, kontrola bagaży i innych towarów przewożonych poprzez osoby, prowadzenie dochodzeń w postępowaniu administracyjnym i innych podobnych czynności w celu zapewnienia przestrzegania regulaminów prawa celnego i, w przypadku potrzeby, innych regulaminów mających wykorzystanie w odniesieniu do towarów znajdujących się pod dozorem celnym
Art. 4 pkt 14 Rozporządzenia Porady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny.

Czym jest Kontrola celna znaczenie w Słownik prawo K .