Korona drogi co to jest
Definicja Korona drogi w prawie. Znaczenie pasami awaryjnego postoju albo pasami przeznaczonymi do.

Czy przydatne?

Definicja Korona drogi w prawie

Definicja z ang. The crown of the road, z niem. Die Krone der Straßen.

Słownik KORONA DROGI: Jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju albo pasami przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi albo postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych - także z pasem dzielącym jezdnie.
Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych
.

Znaczenie Kierownik Jednostki:
Wyjaśnienie jedno- albo wieloosobowy (zarząd), który - wedle obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową albo na mocy prawa własności - uprawniona jest do kierowania jednostką, z wyłączeniem korona drogi.
Znaczenie Koszt Uzyskania Przychodu:
Wyjaśnienie przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów albo zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem wydatków wymienionych w art. 23. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07 korona drogi.
Znaczenie Koszty Procesu W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie wydatki konieczne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony ( wydatki procesu). art. 98 k.p.c korona drogi.
Znaczenie Koszt:
Wyjaśnienie pomniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie pomniejszenia wartości aktywów, lub powiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które korona drogi.
Znaczenie Klasa Taryfowa:
Wyjaśnienie pojazdów traktowanych podobnie poprzez podmiot pobierający koszty; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty elektronicznej i jej korona drogi.

Czym jest Korona drogi znaczenie w Słownik prawo K .

  • Dodano:
  • Autor: