Koszt co to jest
Definicja Koszt w prawie. Znaczenie pomniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych.

Czy przydatne?

Definicja Koszt w prawie

Definicja z ang. Expense, z niem. Kosten.

Słownik KOSZT: Uprawdopodobnione pomniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie pomniejszenia wartości aktywów, lub powiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do pomniejszenia kapitału własnego albo powiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków poprzez udziałowców albo właścicieli. Art. 3 ust. 31 ustawy o rachunkowości.

Znaczenie Konstrukcja Oporowa:
Wyjaśnienie Budowla przeznaczona do utrzymywania w stanie stateczności nasypu albo wykopu. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych koszt.
Znaczenie Kary Za Wykroczenia:
Wyjaśnienie ograniczenie wolności, grzywna, nagana Kara aresztu trwa najkrócej 5, najdłużej 30 dni; wymierza się ją w dniach. Kara ograniczenia wolności trwa 1 miesiąc. W momencie odbywania kary ograniczenia koszt.
Znaczenie Kara Grzywny Za Wykroczenie:
Wyjaśnienie się w wysokości od 20 do 5 000 złotych, chyba iż ustawa stanowi inaczej. Jeśli za wykroczenie popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wymierzono karę aresztu, orzeka się w okolicy tej kary koszt.
Znaczenie Kapitał Zapasowy:
Wyjaśnienie przeznaczone w spółce na pokrycie utraty finansowej. Należy w spółce akcyjnej stworzyć pieniądze zapasowy, do którego przelewa się przynajmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki pieniądze ten nie koszt.
Znaczenie Karta Debetowa:
Wyjaśnienie angielskiego: Debit Card) - karta płatnicza wydawana raczej poprzez banki do rachunku osobistego klienta. Dokonanie transakcji znaczy automatyczne pomniejszenie stanu środków na rachunku koszt.

Czym jest Koszt znaczenie w Słownik prawo K .

  • Dodano:
  • Autor: