Koszt uzyskania przychodu co to jest
Definicja Koszt uzyskania przychodu w prawie. Znaczenie przychodów są wydatki poniesione w celu.

Czy przydatne?

Definicja Koszt uzyskania przychodu w prawie

Definicja z ang. Deductible, z niem. absetzbar.

Słownik KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODU: Kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów albo zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem wydatków wymienionych w art. 23.
art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Znaczenie Kwit Depozytowy:
Wyjaśnienie wyemitowany poprzez instytucję finansową z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego albo innego państwa należącego do OECD: a) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez wzgląd na papierami koszt uzyskania przychodu.
Znaczenie Kierownik Jednostki:
Wyjaśnienie jedno- albo wieloosobowy (zarząd), który - wedle obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową albo na mocy prawa własności - uprawniona jest do kierowania jednostką, z wyłączeniem koszt uzyskania przychodu.
Znaczenie Kary Za Wykroczenia:
Wyjaśnienie ograniczenie wolności, grzywna, nagana Kara aresztu trwa najkrócej 5, najdłużej 30 dni; wymierza się ją w dniach. Kara ograniczenia wolności trwa 1 miesiąc. W momencie odbywania kary ograniczenia koszt uzyskania przychodu.
Znaczenie Koszt:
Wyjaśnienie pomniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie pomniejszenia wartości aktywów, lub powiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które koszt uzyskania przychodu.
Znaczenie Konsolidacja:
Wyjaśnienie finansowych jednostek tworzących grupę kapitałową poprzez sumowanie odpowiednich pozycji sprawozdań finansowych jednostki dominującej, jednostek zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostek koszt uzyskania przychodu.

Czym jest Koszt uzyskania przychodu znaczenie w Słownik prawo K .

  • Dodano:
  • Autor: