Koszt uzyskania przychodu co to jest
Definicja Koszt uzyskania przychodu w prawie. Znaczenie przychodów są wydatki poniesione w celu.

Czy przydatne?

Definicja Koszt uzyskania przychodu w prawie

Definicja z ang. Deductible, z niem. absetzbar.

Słownik KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODU: Kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów albo zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem wydatków wymienionych w art. 23.
art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Znaczenie Karta Kredytowa:
Wyjaśnienie angielskiego: Credit card) - karta płatnicza wydawana poprzez banki albo instytucje finansowe, nie powiązana z rachunkiem bankowym posiadacza (transakcje rozliczane są na odrębnym rachunku). Służy do koszt uzyskania przychodu.
Znaczenie Komplementariusz:
Wyjaśnienie Wspólnik spółki komandytowej, który wobec wierzycieli za zobowiązania spółki odpowiada bez ograniczenia, całym swoim dorobkiem. Art. 102 kodeksu spółek handlowych koszt uzyskania przychodu.
Znaczenie Kierownik Jednostki:
Wyjaśnienie jedno- albo wieloosobowy (zarząd), który - wedle obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową albo na mocy prawa własności - uprawniona jest do kierowania jednostką, z wyłączeniem koszt uzyskania przychodu.
Znaczenie Kraker:
Wyjaśnienie cracker - łamacz) – osoba zajmująca się łamaniem zabezpieczeń komputerowych, zabezpieczeń serwerów w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do ich zasobów albo łamanie zabezpieczeń aplikacji koszt uzyskania przychodu.
Znaczenie Kapitał Własny:
Wyjaśnienie kapitału zakładowego, kapitału zapasowego, kapitału z aktualizacji wyceny, pozostałych kapitałów rezerwowych, niepodzielonego zysku z lat ubiegłych i zysku netto z bieżącej działalności, zmniejszoną koszt uzyskania przychodu.

Czym jest Koszt uzyskania przychodu znaczenie w Słownik prawo K .

  • Dodano:
  • Autor: