kraker co to jest
Definicja kraker w prawie. Znaczenie cracker - łamacz) – osoba zajmująca się łamaniem zabezpieczeń.

Czy przydatne?

Definicja kraker w prawie

Definicja z ang. cracker, z niem. Cracker.

Słownik KRAKER: (z angielskiego: cracker - łamacz) – osoba zajmująca się łamaniem zabezpieczeń komputerowych, zabezpieczeń serwerów w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do ich zasobów albo łamanie zabezpieczeń aplikacji (programów komputerowych), najczęściej ich działania mają na celu szkodliwą albo przestępczą działalność.

Znaczenie Karta Debetowa:
Wyjaśnienie angielskiego: Debit Card) - karta płatnicza wydawana raczej poprzez banki do rachunku osobistego klienta. Dokonanie transakcji znaczy automatyczne pomniejszenie stanu środków na rachunku kraker.
Znaczenie Komercjalizacja:
Wyjaśnienie rozumieniu ustawy, bazuje na przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę; jeśli regulaminy ustawy nie stanowią inaczej, spółka ta wstępuje we wszystkie relacje prawne, których podmiotem kraker.
Znaczenie Kara - Katalog Kar W Sprawach Karnych:
Wyjaśnienie Karami są: grzywna ograniczenie wolności pozbawienie wolności, 25 lat pozbawienia wolności, dożywotnie pozbawienie wolności. Art. 32 kodeksu karnego kraker.
Znaczenie Kapitał Rezerwowy:
Wyjaśnienie przeznaczone w spółce na pokrycie szczególnych strat albo wydatków. Statut może przewidywać tworzenie pieniądzeów rezerwowych. O zastosowaniu kapitału rezerwowego rozstrzyga walne zebranie kraker.
Znaczenie Krajowy Transport Drogowy:
Wyjaśnienie wykonywanie działalności gospodarczej w dziedzinie przewozu osób albo rzeczy pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi w państwie, za które uważane jest także zespoły pojazdów składające się z pojazdu kraker.

Czym jest kraker znaczenie w Słownik prawo K .

  • Dodano:
  • Autor: