Kwit depozytowy co to jest
Definicja Kwit depozytowy w prawie. Znaczenie wyemitowany poprzez instytucję finansową z siedzibą.

Czy przydatne?

Definicja Kwit depozytowy w prawie

Definicja z ang. Deposit receipt, z niem. Einzahlungsbeleg.

Słownik KWIT DEPOZYTOWY: Papier wartościowy wyemitowany poprzez instytucję finansową z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego albo innego państwa należącego do OECD:
a) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez wzgląd na papierami wartościowymi dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub papierami wartościowymi wyemitowanymi oprócz tego terytorium, lub
b) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez wzgląd na papierami wartościowymi wyemitowanymi oprócz tego terytorium
- gdzie inkorporowane jest prawo do wymiany tego papieru wartościowego na określone papiery wartościowe we wskazanej w warunkach emisji proporcji, przejście na właściciela tego papieru wartościowego praw majątkowych stanowiących pożytki z papierów wartościowych albo ich równowartości i, w razie akcji - sposobność wydania poprzez właściciela tego papieru wartościowego jego emitentowi wiążącej dyspozycji co do metody głosowania na walnym zgromadzeniu;
Art. 3 punkt 30 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
.

Znaczenie Krewni W Linii Bocznej:
Wyjaśnienie bocznej są pozostali krewni, którzy nie są krewnymi w linii prostej (rodzeństwo, ciotki, stryjowie, kuzynowie i tak dalej). Najbliższe pokrewieństwo w linii bocznej to pokrewieństwo II stopnia a więc kwit depozytowy.
Znaczenie Komercjalizacja:
Wyjaśnienie rozumieniu ustawy, bazuje na przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę; jeśli regulaminy ustawy nie stanowią inaczej, spółka ta wstępuje we wszystkie relacje prawne, których podmiotem kwit depozytowy.
Znaczenie Komandytariusz:
Wyjaśnienie komandytowej, którego odpowiedzialność jest ograniczona. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej. Art. 111 kodeksu spółek handlowych kwit depozytowy.
Znaczenie Kara Grzywny Za Wykroczenie:
Wyjaśnienie się w wysokości od 20 do 5 000 złotych, chyba iż ustawa stanowi inaczej. Jeśli za wykroczenie popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wymierzono karę aresztu, orzeka się w okolicy tej kary kwit depozytowy.
Znaczenie Kierownik Jednostki:
Wyjaśnienie jedno- albo wieloosobowy (zarząd), który - wedle obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową albo na mocy prawa własności - uprawniona jest do kierowania jednostką, z wyłączeniem kwit depozytowy.

Czym jest Kwit depozytowy znaczenie w Słownik prawo K .

  • Dodano:
  • Autor: