Kwit depozytowy co to jest
Definicja Kwit depozytowy w prawie. Znaczenie wyemitowany poprzez instytucję finansową z siedzibą.

Czy przydatne?

Definicja Kwit depozytowy w prawie

Definicja z ang. Deposit receipt, z niem. Einzahlungsbeleg.

Słownik KWIT DEPOZYTOWY: Papier wartościowy wyemitowany poprzez instytucję finansową z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego albo innego państwa należącego do OECD:
a) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez wzgląd na papierami wartościowymi dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub papierami wartościowymi wyemitowanymi oprócz tego terytorium, lub
b) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez wzgląd na papierami wartościowymi wyemitowanymi oprócz tego terytorium
- gdzie inkorporowane jest prawo do wymiany tego papieru wartościowego na określone papiery wartościowe we wskazanej w warunkach emisji proporcji, przejście na właściciela tego papieru wartościowego praw majątkowych stanowiących pożytki z papierów wartościowych albo ich równowartości i, w razie akcji - sposobność wydania poprzez właściciela tego papieru wartościowego jego emitentowi wiążącej dyspozycji co do metody głosowania na walnym zgromadzeniu;
Art. 3 punkt 30 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
.

Znaczenie Kwalifikacje Na Sędziego Wojewódzkiego Sądu Aministracyjnego:
Wyjaśnienie na stanowisku sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego może być powołany ten, kto: 1) ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 2) jest nieskazitelnego kwit depozytowy.
Znaczenie Konstrukcja Oporowa:
Wyjaśnienie Budowla przeznaczona do utrzymywania w stanie stateczności nasypu albo wykopu. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych kwit depozytowy.
Znaczenie Krewni W Linii Bocznej:
Wyjaśnienie bocznej są pozostali krewni, którzy nie są krewnymi w linii prostej (rodzeństwo, ciotki, stryjowie, kuzynowie i tak dalej). Najbliższe pokrewieństwo w linii bocznej to pokrewieństwo II stopnia a więc kwit depozytowy.
Znaczenie Konsument:
Wyjaśnienie Za konsumenta uważane jest osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą albo zawodową. Art. 22 (1) kodeksu cywilnego kwit depozytowy.
Znaczenie Komercjalizacja:
Wyjaśnienie rozumieniu ustawy, bazuje na przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę; jeśli regulaminy ustawy nie stanowią inaczej, spółka ta wstępuje we wszystkie relacje prawne, których podmiotem kwit depozytowy.

Czym jest Kwit depozytowy znaczenie w Słownik prawo K .

  • Dodano:
  • Autor: