Kwit depozytowy co to jest
Definicja Kwit depozytowy w prawie. Znaczenie wyemitowany poprzez instytucję finansową z siedzibą.

Czy przydatne?

Definicja Kwit depozytowy w prawie

Definicja z ang. Deposit receipt, z niem. Einzahlungsbeleg.

Słownik: Papier wartościowy wyemitowany poprzez instytucję finansową z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego albo innego państwa należącego do OECD:
a) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez wzgląd na papierami wartościowymi dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub papierami wartościowymi wyemitowanymi oprócz tego terytorium, lub
b) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez wzgląd na papierami wartościowymi wyemitowanymi oprócz tego terytorium
- gdzie inkorporowane jest prawo do wymiany tego papieru wartościowego na określone papiery wartościowe we wskazanej w warunkach emisji proporcji, przejście na właściciela tego papieru wartościowego praw majątkowych stanowiących pożytki z papierów wartościowych albo ich równowartości i, w razie akcji - sposobność wydania poprzez właściciela tego papieru wartościowego jego emitentowi wiążącej dyspozycji co do metody głosowania na walnym zgromadzeniu;
Art. 3 punkt 30 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
.

Czym jest Kwit depozytowy znaczenie w Słownik prawo K .