Lądowko co to jest
Definicja Lądowisko w prawie. Znaczenie na lądzie, wodzie albo innej powierzchni w całości albo w.

Czy przydatne?

Definicja Lądowisko w prawie

Definicja z ang. airstrip, z niem. Start- und Landebahn.

Słownik LĄDOWISKO: Wydzielony region na lądzie, wodzie albo innej powierzchni w całości albo w części przeznaczony do wykonywania startów, lądowań i naziemnego ruchu statków powietrznych, ujęty w ewidencji lądowisk
art. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze.

Znaczenie Lot Handlowy:
Wyjaśnienie Lot związany z lądowaniem handlowym art. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze lądowisko.
Znaczenie Lokal:
Wyjaśnienie rozumieć lokal wykorzystywany do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a również lokal będący pracownią wykorzystywaną twórcy do prowadzenia działalności w zakresie kultury i sztuki; nie jest w lądowisko.
Znaczenie Leasing:
Wyjaśnienie której Leasingodawca (finansujący) przekazuje Leasingobiorcy (korzystającemu) prawo do używania dobra w uzgodnionym okresie czasu za ustalone płatności (raty leasingowe). Lesing może być finansowy i lądowisko.
Znaczenie Lot Długodystansowy:
Wyjaśnienie Jednoodcinkowy lot na dystansie, którego pokonanie wymaga minimum 8 godz. lotu statku powietrznego art. 2 pkt 12 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze lądowisko.
Znaczenie Lokal Socjalny:
Wyjaśnienie rozumieć lokal nadający się do zamieszkania z racji na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2 lądowisko.

Czym jest Lądowisko znaczenie w Słownik prawo L .

  • Dodano:
  • Autor: