Leczenie planowane co to jest
Definicja Leczenie planowane w prawie. Znaczenie leczenie do innego państwa członkowskiego wymaga.

Czy przydatne?

Definicja Leczenie planowane w prawie

Definicja z ang. scheduled treatment, z niem. geplanten Behandlung.

Słownik LECZENIE PLANOWANE: Wyjazd na takie leczenie do innego państwa członkowskiego wymaga od zainteresowanego posiadania w jednym z krajów członkowskich Wspólnoty ubezpieczenia chorobowego/zdrowotnego uprawniającego go do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w tym kraju. Równocześnie musi on uzyskać zgodę właściwej instytucji państwa, w której ma prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, na wyjazd do innego państwa członkowskiego w celu podjęcia tam leczenia. W Polsce zgodę na leczenie za granicą w razie procedur medycznych w naszym państwie nie realizowanych, wydaje minister zdrowia. w razie procedur w Polsce realizowanych, zgodę na leczenie za granicą wydaje ubezpieczonemu prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Znaczenie Licencja (Według Ustawy O Transporcie Drogowym - Przyp. Red.):
Wyjaśnienie administracyjna wydana poprzez Głównego Inspektora Transportu Drogowego albo określony w ustawie organ samorządu terytorialnego, uprawniająca do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w leczenie planowane.
Znaczenie Lot Długodystansowy:
Wyjaśnienie Jednoodcinkowy lot na dystansie, którego pokonanie wymaga minimum 8 godz. lotu statku powietrznego art. 2 pkt 12 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze leczenie planowane.
Znaczenie Lotnisko:
Wyjaśnienie na lądzie, wodzie albo innej powierzchni w całości albo w części przeznaczony do wykonywania startów, lądowań i naziemnego albo nawodnego ruchu statków powietrznych, wraz ze znajdującymi się w jego leczenie planowane.
Znaczenie Lot Tranzytowy:
Wyjaśnienie Lot w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, rozpoczynający się i kończący poza jej terytorium art. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze leczenie planowane.
Znaczenie Lokator:
Wyjaśnienie rozumieć najemcę lokalu albo osobę używającą lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności. art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie leczenie planowane.

Czym jest Leczenie planowane znaczenie w Słownik prawo L .

  • Dodano:
  • Autor: