Leczenie planowane co to jest
Definicja Leczenie planowane w prawie. Znaczenie leczenie do innego państwa członkowskiego wymaga.

Czy przydatne?

Definicja Leczenie planowane w prawie

Definicja z ang. scheduled treatment, z niem. geplanten Behandlung.

Słownik LECZENIE PLANOWANE: Wyjazd na takie leczenie do innego państwa członkowskiego wymaga od zainteresowanego posiadania w jednym z krajów członkowskich Wspólnoty ubezpieczenia chorobowego/zdrowotnego uprawniającego go do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w tym kraju. Równocześnie musi on uzyskać zgodę właściwej instytucji państwa, w której ma prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, na wyjazd do innego państwa członkowskiego w celu podjęcia tam leczenia. W Polsce zgodę na leczenie za granicą w razie procedur medycznych w naszym państwie nie realizowanych, wydaje minister zdrowia. w razie procedur w Polsce realizowanych, zgodę na leczenie za granicą wydaje ubezpieczonemu prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Znaczenie Lokal Socjalny:
Wyjaśnienie rozumieć lokal nadający się do zamieszkania z racji na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2 leczenie planowane.
Znaczenie Lotnisko:
Wyjaśnienie na lądzie, wodzie albo innej powierzchni w całości albo w części przeznaczony do wykonywania startów, lądowań i naziemnego albo nawodnego ruchu statków powietrznych, wraz ze znajdującymi się w jego leczenie planowane.
Znaczenie Leasing:
Wyjaśnienie której Leasingodawca (finansujący) przekazuje Leasingobiorcy (korzystającemu) prawo do używania dobra w uzgodnionym okresie czasu za ustalone płatności (raty leasingowe). Lesing może być finansowy i leczenie planowane.
Znaczenie Lot Międzynarodowy:
Wyjaśnienie Lot, w trakcie którego następuje przekroczenie granicy państwowej art. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze leczenie planowane.
Znaczenie Lot Tranzytowy:
Wyjaśnienie Lot w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, rozpoczynający się i kończący poza jej terytorium art. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze leczenie planowane.

Czym jest Leczenie planowane znaczenie w Słownik prawo L .

  • Dodano:
  • Autor: