Lokal co to jest
Definicja Lokal w prawie. Znaczenie rozumieć lokal wykorzystywany do zaspokajania potrzeb.

Czy przydatne?

Definicja Lokal w prawie

Definicja z ang. Premises, z niem. Räumlichkeiten.

Słownik LOKAL: Należy poprzez to rozumieć lokal wykorzystywany do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a również lokal będący pracownią wykorzystywaną twórcy do prowadzenia działalności w zakresie kultury i sztuki; nie jest w rozumieniu ustawy lokalem pomieszczenie przeznaczone do krótkotrwałego pobytu osób, zwłaszcza znajdujące się w budynkach internatów, burs, pensjonatów, hoteli, domów wypoczynkowych albo w innych budynkach wykorzystywanych do celów turystycznych albo wypoczynkowych.
art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Znaczenie Lotnisko:
Wyjaśnienie na lądzie, wodzie albo innej powierzchni w całości albo w części przeznaczony do wykonywania startów, lądowań i naziemnego albo nawodnego ruchu statków powietrznych, wraz ze znajdującymi się w jego lokal.
Znaczenie Leczenie Planowane:
Wyjaśnienie leczenie do innego państwa członkowskiego wymaga od zainteresowanego posiadania w jednym z krajów członkowskich Wspólnoty ubezpieczenia chorobowego/zdrowotnego uprawniającego go do korzystania ze lokal.
Znaczenie Leasing:
Wyjaśnienie której Leasingodawca (finansujący) przekazuje Leasingobiorcy (korzystającemu) prawo do używania dobra w uzgodnionym okresie czasu za ustalone płatności (raty leasingowe). Lesing może być finansowy i lokal.
Znaczenie Lądowanie Handlowe:
Wyjaśnienie Lądowanie w celu zabrania albo pozostawienia pasażerów, bagażu, towarów albo poczty, przewożonych odpłatnie art. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze lokal.
Znaczenie Lot Handlowy:
Wyjaśnienie Lot związany z lądowaniem handlowym art. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze lokal.

Czym jest Lokal znaczenie w Słownik prawo L .

  • Dodano:
  • Autor: