Lokal co to jest
Definicja Lokal w prawie. Znaczenie rozumieć lokal wykorzystywany do zaspokajania potrzeb.

Czy przydatne?

Definicja Lokal w prawie

Słownik LOKAL: Należy poprzez to rozumieć lokal wykorzystywany do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a również lokal będący pracownią wykorzystywaną twórcy do prowadzenia działalności w zakresie kultury i sztuki; nie jest w rozumieniu ustawy lokalem pomieszczenie przeznaczone do krótkotrwałego pobytu osób, zwłaszcza znajdujące się w budynkach internatów, burs, pensjonatów, hoteli, domów wypoczynkowych albo w innych budynkach wykorzystywanych do celów turystycznych albo wypoczynkowych.
art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Znaczenie Lokator:
Wyjaśnienie rozumieć najemcę lokalu albo osobę używającą lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności. art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie lokal co znaczy.
Znaczenie Lot Handlowy:
Wyjaśnienie Lot związany z lądowaniem handlowym art. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze lokal krzyżówka.
Znaczenie Lot Tranzytowy:
Wyjaśnienie Lot w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, rozpoczynający się i kończący poza jej terytorium art. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze lokal co to jest.
Znaczenie Leczenie Planowane:
Wyjaśnienie leczenie do innego państwa członkowskiego wymaga od zainteresowanego posiadania w jednym z krajów członkowskich Wspólnoty ubezpieczenia chorobowego/zdrowotnego uprawniającego go do korzystania ze lokal słownik.
Znaczenie Lot Długodystansowy:
Wyjaśnienie Jednoodcinkowy lot na dystansie, którego pokonanie wymaga minimum 8 godz. lotu statku powietrznego art. 2 pkt 12 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze lokal czym jest.

Czym jest Lokal znaczenie w Słownik prawo L .

  • Dodano:
  • Autor: